Gebrek aan middelen stagneert politiewerk

Vanwege gebrek aan inkt, papier en transportmiddelen op diverse politieposten kan de politie haar werkzaamheden niet optimaal uitvoeren. Het werk vordert niet en het is zo erg dat er zelfs geen dossiers opgemaakt kunnen worden. Als gevolg van deze tekorten worden de verdachten soms niet voorgeleid dan wel in verzekering gesteld, omdat men niet op het juiste moment over de noodzakelijke middelen beschikt. Met dit probleem heeft het Korps Politie Suriname nu al bijkans een half jaar te kampen. Het is publiek geheim en de korpsleiding is er wel degelijk van op de hoogte. Echter heeft noch de korpsleiding noch de minister van Justitie en Politie dit probleem naar behoren kunnen oplossen. Het tekort blijft bestaan en het werk loopt daardoor steeds achter. Men zou wellicht kunnen denken dat niemand zich druk maakt over de ontstane situatie. De politie is overgelaten aan haar lot. Dit zal een dag zodanig escaleren dat de politie tot een actie zal overgaan, met alle gevolgen van dien. Vroeger konden de verschillende posten nog van elkaar lenen en elkaar over en weer helpen, maar nu zijn vrijwel alle posten door hun voorraden heen. De agenten kunnen de tekorten niet uit eigen middelen aanvullen, omdat hun salaris dit niet toelaat. De minister heeft onlangs zelf aangegeven dat de politie als het ware minder verdient dan een schoonmaakster. “Wat verwacht je dan van deze wetsdienaren?”, merkten enkele officieren op. Het politiewerk wordt hierdoor behoorlijk opgehouden. Men moet momenteel verdachten in minder ernstige zaken noodgedwongen naar huis sturen, omdat er geen papier en inkt ter beschikking is. Wanneer de politieleden met de regiocommandanten hierover spreken, wordt verwezen naar Ruben Peiter die belast is met de financiële zaken.
Ook griffie zit zonder papier
Dat de politie niet de enige instantie is zonder papier, inkt en andere middelen is wel duidelijk. Ook de Griffie der Kantongerechten zit zonder papier, waardoor vonnissen niet uitgeprint en verstrekt kunnen worden. Eerder werd aan belanghebbenden gezegd dat ze papier konden brengen en zouden hun vonnis uitgeprint worden. Aan deze werkwijze is door de leiding een stop gebracht. Het griffiepersoneel mag geen middelen aannemen, terwijl er geen middelen beschikbaar zijn. Advocaten en andere belanghebbenden moeten steeds informeren naar hun vonnissen. Donderdag werd in de ochtend een half pak papier verstrekt en binnen een uur was men door de voorraad heen. Enkele advocaten konden opgelucht hun vonnis in ontvangst nemen. De rest moet wachten en hun cliënten kalmeren.

error: Kopiëren mag niet!