Vuilniszakkenproject RO langzaam op gang

Het vuilniszakkenproject van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen (RO) komt langzaam op gang. Het ministerie heeft vooralsnog zijn bewustwordingscampagne, waarbij de bevolking formeel op de hoogte gesteld moet worden waar de zakken te verkrijgen zullen zijn en hoeveel de zakken zullen kosten, nog niet gehouden. Minister Edgar Dikan zegt dat het ministerie wel bezig is. “Er zijn al vijf districten aangedaan, waarbij er is vergaderd met de bestuursdiensten die zijn ingelicht over het proces. Op 26 juli is er ook een meeting geweest met de dc’s, waarbij een van de onderwerpen was het lanceren van het vuilniszakkenproject. Voor wat betreft de openbare inschrijving gebeurt dat via de Raad van Ministers (RvM). Deze moet dus nog geschieden. Pas daarna zal er een openbare aanbesteding gehouden worden, waaruit een prijs vastgesteld moet worden.”
Openbare inschrijvingen volgen nog
Volgens de minister is de tweede stap de samenleving informeren over het project. De eerste stap was dus het informeren van de bestuursdiensten en dat is volbracht. Het Bestuursinformatiecentrum (BIC) is als eerste geïnformeerd, omdat deze organisatie dit project ter hand zal nemen. “De issue die ons een beetje bezighield, is de financiering ten aanzien van de promotie in de districten. In het begin hadden wij ons voorgenomen dit zelf te doen, maar door de precaire situatie kan het niet. Wij zullen de algemene spotjes nog voor onze rekening nemen, maar ten aanzien van flyers en spotjes op de radio zullen de districten het zelf op zich nemen”, zegt de RO-minister. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de lanceerdatum van de vuilniszakken. Behalve dat er gewacht wordt op de RvM, is er dat deel van de financiering. “Je moet de overgangsperiode inbouwen wanneer je de bewustwordingscampagne start, omdat de mensen de kans moeten krijgen om af te bouwen met de andere zakken. Verder moet de periode van inschrijving nog komen, een procedure van ongeveer drie weken.” De minister zegt nochtans te mikken op 1 oktober om dit project te lanceren.
In het district Wanica had de bestuursdienst de gemeenschap gewaarschuwd over namaak grijze vuilniszakken die in omloop waren. Dit is ook opgemerkt door het ministerie, zegt Dikan. De minister zegt dat extra voorzorgmaatregelen via meer herkenningstekens niet zouden baten, omdat namaakproducten geen grenzen hebben. “We zien hoe ver men kan gaan met het namaken van producten. Wat we hebben gedaan, is dat we direct na de berichtgeving de bestuursdienst ingezet hebben de fabrikant te lokaliseren en hebben het direct stopgezet. De fabrikant beschikte ook niet over een vergunning. Dit is iets dat niet mag. Behalve dat de zakken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zullen de gelden die de zakken zullen opbrengen in het districtsfonds gestopt worden. Het is een pure overheidsaangelegenheid”, zegt Dikan. De vuilniszakken zullen in twee formaten te vinden zijn, voor huishoudens en de industrie. De zakken zullen per rol en per eenheid aangeboden worden.

error: Kopiëren mag niet!