Studenten avond havo en vwo voelen zich gedupeerd

Dagblad Suriname verneemt dat aan studenten van avond havo en vwo vrij plotseling is voorgehouden dat er nieuwe bepalingen gelden voor het kunnen overgaan. Er is vooraf aan hen geen mededeling hierover gedaan. Een aantal studenten komt er nu, in de afrondende fase, erachter dat zij niet voldoen aan de nieuwe normering en de klas dus niet gehaald hebben. Dit werkt bijzonder demotiverend op deze studenten, die vaker drop-outs zijn en die alsnog proberen hun studie af te maken of werkende personen zijn die overdag niet kunnen studeren. In plaats dat zij gestimuleerd worden, vinden de studenten dat deze plotselinge beslissingen het tegendeel bewerkstelligen. De studenten vinden het onterecht dat deze veranderingen hen pas in de afrondende fase van het derde kwartaal worden voorgehouden, omdat zij nu niet veel meer kunnen doen om hun cijfers op te halen. Er zijn sinds kort nieuwe modules op avond havo en vwo van start gegaan. De gedupeerde studenten zijn afkomstig van de oude modules en zouden naar hun mening niet op grond van de nieuwe normering, bestemd voor deze nieuwe modules, beoordeeld moeten worden. De studenten die het niet gehaald blijken te hebben, geven nu de moed op dat zij nog ooit hun diploma zullen behalen.

error: Kopiëren mag niet!