‘Meriba heeft niets te maken met de beroving’

Meriba heeft niets te maken met de berovingTwee medeverdachten in de bekende roofzaak, waarbij Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse, terecht staat, zijn woensdag teruggekomen op hun eerdere verklaring. “In eerste instantie toen wij alleen waren aangehouden, dachten wij dat Meriba het voor ons bij de politie had ‘gebeerd’. Vandaar dat ik en Errol S. in het cellenhuis besloten hadden om het juist voor Meriba te ‘beren’”, zei de medeverdachte Anthony Ch. aan kantonrechter Rewita Chatterpal. In deze zaak staat, naast deze drie, ook Steven B. terecht. Anthony verklaarde verder dat hij op het moment van aanhouding naar voldoening zocht voor de dood van zijn twee gabbers, Siegmund Struiken en Melvin Tob, die bij de beschieting met het arrestatieteam om het leven zijn gekomen. Hij benadrukte dat hij door de geruchten die door de politie en arrestanten in het cellenhuis werden verspreid, werd beïnvloed en als gevolg hiervan inderdaad ging geloven dat Meriba de persoon was die ze had ‘verkocht’.
Op een vraag van openbare aanklager Duncan Nanhoe waarom hij nu pas met zo een dergelijke verklaring komt, terwijl hij eerder juist een volledig gedetailleerde verklaring bij de rechter-commissaris had afgelegd, gaf Anthony aan dat hij gewoon gelogen had. Bovendien was hij er niet van op de hoogte dat hij een valse verklaring bij de rc heeft afgelegd en zich daardoor schuldig had gemaakt aan meineed. “U hebt bij de rc aangegeven: ‘Meriba is gewoon een leugenaar. Wij waren allemaal thuis bij dat huis om de plannen te beramen en hij deelde de lakens uit. Hij moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden”, las Nanhoe de verklaring van Anthony bij de rc voor. De magistraat vroeg de verdachte of die ‘bezoek van iemand in het cellenhuis heeft gehad om zo een andere verklaring af te leggen’. “Bent u bedreigd? Zijn uw moeder, zusters en broers bedreigd?”, vroeg de rechter aan de verdachte. Na zeker 20 seconden te hebben geaarzeld zei Anthony uiteindelijk heel zachtjes dat dit nimmer het geval is geweest. Hij volhardde bij de verklaring dat Meriba niets met de roofoverval te maken had.
OM mocht op de zitting gehoorde getuige niet wederom door politie laten horen
De raadsman van Meriba, Raoul Lobo, onthulde op de strafzitting dat het Openbaar Ministerie buiten de rechter om een reeds gehoorde getuige van de strafzitting achteraf wederom door de politie heeft laten horen. Volgens Lobo is dit ongehoord en in strijd met het strafprocesrecht, aangezien de vervolging de bevoegdheid niet bezit om zaken, die op de rol van de rechter staan, buiten het gerecht om door te onderzoeken. Nanhoe gaf aan dat hij deze getuige inderdaad wederom door de politie heeft laten horen, aangezien hij eerder op de strafzitting had verklaard dat een zekere politie-inspecteur zijn woning overhoop had gehaald, zonder dat hij daarvoor een pv had opgemaakt. Dit was volgens de officier reden genoeg om deze zaak buiten het gerecht om verder te onderzoeken. Uiteindelijk bleek dat het niet om een politie-inspecteur ging, maar een normale burger. De rechter gaf aan dat zij verklaringen buiten het gerecht om in dit stadium nimmer in haar onderzoek kan opnemen. Zij stelde voor om deze getuige wederom voor nader verhoor op de zitting op te roepen. Lobo vulde aan door te stellen dat hij nog drie getuigen wilde horen. Dit zal plaatsvinden op de strafzitting van 16 augustus. Meriba en de medeverdachten blijven opgesloten.
FR

error: Kopiëren mag niet!