Waarom een anticasinowet in plaats van een anticorruptiewet?

Ik volg sinds kort kritisch de ontwikkelingen van DNA t.a.v. de casino-industrie en het meest recente artikel in de krant gaf mij voldoende stof tot nadenken. Vandaar dat ik nu in de pen klim om daarover te schrijven. Wat wil DNA eigenlijk met de nieuwe wetgeving voor casino’s? Onder zogenaamde ideële redenen als: soms ons volk beschermen, soms gedoogbeleid opheffen, soms gokverslaving en witwassen aanpakken. En zelfs als het kan, soms maatschappij- en gezinsontwrichting.
Wat beoogt men eigenlijk met het vernieuwen van de Wet Hazardspelen? In de casino-industrie is er een duidelijk economisch belang, welke wereldwijd wordt erkend en ingezet. Er zijn sociale effecten, welke wereldwijd worden erkend en aangepakt. Er is een entertainment bijdrage voor burgers, welke wereldwijd wordt erkend en gewaardeerd. En er zijn individuele mensenrechten, welke wereldwijd worden erkend en in moderne samenlevingen toegepast.
Ik kwam onlangs twee vriendinnen tegen die tevreden werkzaam zijn in de casinobranche. We hielden zoals gewoonlijk een babbeltje dat helaas gekenmerkt werd door diepe onzekerheden t.a.v. hun toekomst, hun kinderen en hun betalingsverplichtingen. Het noopte me tot nadenken, tot kritische vragen, tot het volgen van de discussies en informatie inwinnen. Hoeveel van de initiatiefwetten van DNA zijn werkbaar gebleken? Waarom is er geen prioriteit voor de Anticorruptiewet maar wel de Anticasinowet? Waarom moeten we juist nu we het moeilijk hebben, ontslagen riskeren? Waarom deze wijziging nu plotseling, er is toch net een Gaming Board bemenst? Is het niet tijdens regeringen ondersteund door politici als Misiekeba en Simons dat de meeste casinovergunningen zijn verstrekt? Waarom nooit eerder een punt van gemaakt? Gokverslaving? What about alcohol- en tabaksverslaving, drugsverslaving? Moeten we niet eerder hieraan gaan werken? Tabak- en alcoholverslaafden zorgen voor een risico voor de gezondheid van hunzelf en hun medemens. Dit werkt weer door op het budget van de staat t.a.v. de gezondheidszorg. Dan komt het argument van gezinsontwrichting naar voren. Doet alcoholmisbruik dat niet? What about plotselinge 60% ontwaarding van het spaargeld van gezinnen? De verhoogde prijzen voor EBS, SWM en noodzakelijke goederen. En wat dacht men dat armoede, werkloosheid en woningnood tot gevolg hebben? En huiselijk geweld, incest? Wat doen we met het verschijnsel buitenvrouwen die bij uitstek gezinsontwrichtend werken. Bovengenoemde zaken overkomt ons, wordt ons aangedaan. Een casino bezoekt men uit vrije wil. De vrije wil die de basis vormt van de moderne maatschappij en mensenrechten. Wat gezins- en maatschappij ontwrichtend is, is de politiekvoering en het beleid van deze regering. Koersen die nog niet stabiliseren, leningen die gezinnen in de toekomst gaan moeten betalen, geen echte duurzame productie, onzekere politieke situatie, afschrikken van buitenlandse investeerders, verdeeldheid zaaien onder ons volk. Deze zaken ontwrichten mens, gezin en maatschappij. Casino’s niet per se. Omdat je als beleidsmaker lef moet tonen om het goede van de casino’s te gebruiken ten gunste van je land en je volk en het slechts met beleid te minimaliseren. Wat beoogt men dan eigenlijk? Volgens sommige DNA-leden lijkt het wel veel op het kapot maken van hen die keihard werken. Sterk wordt deze verklaring als je eerdergenoemde schijnargumenten, drogredenen en onoprechtheid inziet en tot het wrede besef komt dat men bereid is werk, belastingen, midden- en kleinbedrijven en toerisme in te leveren en op het spel te zetten om deze sector te vernietigen.
Rewtie Sietaram LL.B.

error: Kopiëren mag niet!