DNA-commissie geïnformeerd bij bezoek aan STS

DNA commissie geïnformeerd bij bezoek aan Stichting Toerisme Suriname.1De vaste commissie van De Nationale Assemblée voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, heeft op vrijdag 22 juli op uitnodiging van de Stichting Toerisme Suriname een werkbezoek gebracht aan de parastatale instelling.
De leden Patrick Kensenhuis, Dewanchandrebhose Sharman, Stephen Tsang, Ingrid Bink, en Frederik Finisie, werden in gesprek met directeur Jerry A-Kum van de Stichting Toerisme Suriname (STS) uitvoerig geïnformeerd over de huidige en toekomstige activiteiten van de organisatie. Tijdens het onderhoud hebben partijen ook stilgestaan bij de knelpunten die de Stichting Toerisme Suriname momenteel ondergaat. Door gebrek aan financiële middelen is het voor de stichting niet haalbaar belangrijke onderdelen van haar taakstelling tot uitvoering te brengen. Het tijdig uitbetalen van salarissen is eveneens problematisch, aangezien de overmaking van subsidies door de overheid telkenmale op zich laat wachten.
Het gesprek tussen de DNA vaste commissie en de Stichting Toerisme Suriname richtte zich verder op de diverse mogelijkheden voor de ontwikkeling van toerisme. Het lid Finisie haalde aan dat toerisme in Boven-Suriname ordening behoeft en deed het beroep op de stichting hier werk van te maken. Partijen hebben afgesproken dat zij binnenkort samen een oriëntatiebezoek zullen brengen aan Boven-Suriname en hierna verdere acties zullen ondernemen. Het onderhoud concentreerde zich eveneens op de hoognodige institutionele versterking van de Stichting Toerisme Suriname. Zij heeft reeds stappen hiertoe ondernomen door organisaties aan te schrijven. In dit kader heeft Sesric (The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre) een verzoek voor ondersteuning goedgekeurd. In de maand augustus bekostigt Sesric een toerismestatistiekentraining, waarbij een internationale deskundige beschikbaar wordt gesteld. Deze training wordt de eerste van haar soort in Suriname en de stichting heeft voor participatie leden van de door haar opgezette Tourism Research Unit uitgenodigd, alsook twee vertegenwoordigers van de private sector. De Shata (Suriname Hotel en Toerisme Associatie) heeft voor de training haar directeur afgevaardigd.
De vaste commissie onderstreept het belang van onderzoek en data in de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname en juicht de aanpak van de stichting toe. De vaste commissie was ook verheugd met het nieuws over de samenwerking van de Stichting Toerisme Suriname met organisaties, zoals Conservation International, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De commissieleden deden het beroep op de Stichting Toerisme Suriname om de ingeslagen weg voort te gaan en het draagvlak voor de ontwikkeling van toerisme verder te vergroten. De commissie heeft benadrukt de stichting ten volle te zullen ondersteunen bij het oplossen van de diverse vraagstukken waaronder zij gebukt gaat. De commissie beseft dat de tekortkomingen de werkzaamheden van de Stichting Toerisme Suriname stremmen en zal er werk van maken dat deze tot het verleden zullen behoren.

error: Kopiëren mag niet!