Dc Jurrel: “RGB onderzoekt status perceel te plantage Diligence”

De groep bewoners van de Kennedyweg, die op 21 juni door de deurwaarder op rechterlijk bevel uit huis werden gezet, zijn nog steeds gebelgd op de wijze waarop er met hen is omgegaan. Na de weg een aantal uren gebarricadeerd te hebben, werd de barricade door de politie verwijderd, terwijl de mensen zelf op zoek moesten gaan naar een avondverblijf. Er werden 5 mensen uit huis gezet. Hierin woonde de familie van Samaja N. Op het perceel waarop het huis van Samaja staat, zijn er nog 4 andere huizen van kinderen en kleinkinderen van Samaja. Deze huizen werden met medewerking van Samaja zelf gebouwd. De bewoners van de huizen vinden het dus vreemd dat het huis van Samaja werd ontruimd, terwijl de andere huizen niet werden aangedaan. De uit huis gezette familie bracht de avond nog door in een ander huis op hetzelfde perceel.
Uit gesprekken met zoon Michel Kofie blijkt dat de familie op naam van Samaja, eerder in 2007 een aanvraag deed voor het perceel. Dit, gezien de familie al ruim 41 jaar op woonde en het stuk grond in cultuur heeft gebracht. Daarop werd door de toenmalige districtscommissaris in 2009 positief advies gegeven. Echter geeft Kofie toe dat de familie de zaak had laten liggen, denkende dat zij al klaar waren met de formaliteiten. Daar zij in onwetendheid verkeerden, zag een andere partij ruimte om een aanvraag te doen op het perceel. Er kwam vervolgens een geschil op de tafel van de rechter, dat in nadeel van Samaja uitmondde. Kofie vindt het erg dat de zaak zo een wending heeft genomen, ondanks de mensen sinds 1975 het perceel in cultuur hebben gebracht. “De dc zelf zei dat dit geen occupatie is, nadat hij onze stukken doornam. Jammer genoeg hebben wij niets meer van hem vernomen en geen hulp van hem gekregen”, stelt Kofie.
Dc Armand Jurrel van Para gevraagd naar een reactie, zegt aan Dagblad Suriname dat er vooralsnog een onderzoek is ingesteld naar de status van het stuk perceel in kwestie. De minister van RGB is bezig goed te onderzoeken, alvorens een handeling te plegen. Jurrel zegt aan de andere kant dat hij in feite geen partij is in dit gebeuren. “Het is een aangelegenheid van de nazaten van de plantage Diligence. De mensen zijn met toestemming van de nazaten daar gaan wonen. Nu willen de nazaten hen weg en er is een vonnis. De deurwaarder is daar geweest. Wat heeft de dc nu hiermee te maken? Wij kunnen echter de mensen niet zo laten, vandaar RGB de zaak onderzoekt”, stelt Jurrel. Ook over het positief advies van zijn voorganger op de aanvraag van de familie zegt Jurrel dat een bestuursopzichter na onderzoek tot de conclusie kwam dat het perceel tot vrij domein behoorde. “Dat is gestuurd naar RGB. De dc geeft echter geen gronden uit. De dc geeft alleen advies. Als RGB aangeeft dat het niet kan, dan houdt het op voor de dc”, aldus Jurrel. Kofie merkt verder op dat de tegenpartij de familie wel uit huis heeft gekregen, maar tot heden niet richting het huis geweest is om beheersdaden uit te voeren. Daartoe wenst men ook niet de medewerking te verlenen. Men eist financiële compensatie voor de investeringen die zijn gepleegd op het perceel alvorens men vertrekt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!