Begraafplaats Nieuwe Oranjetuin zal wederom opgeschoond worden

Begraafplaats Nieuwe oranjetuinDe begraafplaats Nieuwe Oranjetuin verkeert in een heel trieste staat. De begraafplaats, die ligt tussen de Henck Arronstraat en de Nassylaan, heeft een grote historische waarde en valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het ligt in de bedoeling de begraafplaats weer op te schonen, zodat zowel de Surinaamse gemeenschap als de toeristen dit monumentaal stuk kunnen bezichtigen. Er is een werkcommissie ingesteld, die belast zal zijn met de eerste fase van rehabilitatie van de Oranjetuin. Volgens dc Jerry Miranda die deze commissie heeft ingesteld, betekent deze begraafplaats veel voor het toerisme. Het heeft een grote historische waarde. Daar tegenover staat dat het heel zielig is om te zien hoe dit monumentaal erfgoed er momenteel uit ziet. Er is sprake van begroeiing van heel hoge bomen, er zijn een aantal ontheemden (zwervers) die daar wonen en hun hele huishouden daar hebben. Daarnaast zijn de graven zijn niet meer te herkennen en te onderscheiden. Een heel bekende uitdrukking is dat “een gemeenschap alleen maar goed kan gedijen als je respect hebt voor je geschiedenis”. Het ligt in de bedoeling dat de commissie spoedig het proces van rehabilitatie zal opstarten en nagaan wat er verder gedaan kan worden in de zin van het ontwikkelen van een duurzaam karakter voor onze Oranjetuin.
De voorzitter van de commissie, Johan Roozer, geeft aan dat er middels het uitwerken van een achttal punten getracht zal worden de begraafplaats toegankelijker te maken voor zowel onze eigen gemeenschap als ook voor de geïnteresseerde buitenlanders. Allereerst zal Openbaar Groen, onder leiding van John Lecton, ervoor zorgen dat de tuin in zijn totaliteit opgeschoond wordt. Dat houdt in dat de hoge bomen verwijderd zullen worden en dat de paden en de toegangswegen weer zichtbaar en begaanbaar gemaakt zullen worden. De brandweer zal er zeker ook aan te pas komen om eventuele bijennesten, slangen en andere ongedierte, die er op het terrein zijn, op een veilige manier te verwijderen. Het commissariaat zal de buurtbewoners tijdig op de hoogte stellen van de voorgenomen operatie. De volgende stap zal zijn om de graven op te schonen. Een proces dat handmatig zal moeten geschieden. De namen op de graven zullen weer zichtbaar gemaakt worden. De werkers zullen erop moeten toezien dat bij het verrichten van de werkzaamheden en het eventueel verwijderen van onkruid de graven niet beschadigd worden. Er zal ook gewerkt worden aan rehabilitatie van de omheining (muur). Belangrijk is om de schade aan de graven te inventariseren. Na deze fase zullen de andere partijen in beeld gebracht worden, zoals de Stichting Toerisme Suriname die zal kijken wat er nodig is om deze historische plaats verder te promoten. Het moet uiteindelijk een duurzaam karakter krijgen, waarbij de Oranjetuin inkomsten binnenbrengt voor de Staat Suriname.

error: Kopiëren mag niet!