“Smakelijk eten minister” niet geapprecieerd

Jeugddistrictsraadslid van Wanica, Dinesh Parag, stelt zijn vraag aan Juspol-minister Jennifer van Dijk-Silos (foto: Regilio Derby)
Jeugddistrictsraadslid van Wanica, Dinesh Parag, stelt zijn vraag aan Juspol-minister Jennifer van Dijk-Silos (foto: Regilio Derby)
Op het Nationaal Jeugdcongres heeft zich een incident voorgedaan tussen een der aanwezige jeugddistrictsraadsleden en minister Jennifer van Dijk – Silos van Justitie en Politie. Het congres is een evenement dat jaarlijks wordt gehouden, waarbij jongeren de kans krijgen om bepaalde issues aan te kaarten. Daarbij beoogt men het jeugdbeleid te evalueren. Er werden in dit kader enkele minister uitgenodigd, die middels een paneldiscussie vragen van de jongeren over hun beleidsveld konden beantwoorden. Tijdens de vragenronde heeft het jeugddistrictsraadslid van Wanica, Dinesh Parag, ook zijn vraag geponeerd bij de minister van Juspol. De minister was volgens dit jeugddistrictsraadslid klaar met het eten van een broodje en zou nu net over gaan tot het eten van enkele snacks. Voordat Parag zijn vraag had gesteld, heeft hij aan de minister gezegd smakelijk te eten. Nadat hij de vraag gesteld had, bemerkte het districtsraadslid dat het erop leek alsof de minister gebelgd was over datgeen hij gezegd had. Bij het beantwoorden van de vraag heeft de minister aangegeven niet blij te zijn met de wijze waarop er tot haar gesproken is. De minister stelde zelfs dat het districtsraadslid disrespectvol naar haar persoon is geweest. Een der jeugdparlementariërs zei zelfs aan hem: ‘Na ju sut a faya dis’. Parag heeft hieruit de conclusie getrokken dat het jeugdparlement zelf ook niet blij was met zijn opmerking.
Om te voorkomen dat de sfeer door dit incident verpest zou zijn, besloot het jeugddistrictsraadslid om zich toch te verontschuldigen naar de minister toe. In eerste instantie werd hem het recht om te spreken ontzegd, maar later mocht hij zich toch verontschuldigen. Wat Parag vooral jammer vond, is het feit dat hem voorgehouden werd door de minister dat hij disrespectvol naar haar toe had gesproken, terwijl hij dat absoluut niet had gedaan. Het feit dat het jeugdparlement niet voor hem in de bres is gesprongen, vond hij heel jammer. De vraag die hij uiteindelijk stelde aan de minister is niet naar tevredenheid beantwoord. De minister vond dat zij de vraag in principe in haar inleiding al had beantwoord.

De zaak is goed afgehandeld door beide partijen

Priya Sital, voorzitter NJP, zegt te vinden dat de situatie echt niet was zoals het naar buiten wordt gebracht. De NJP-voorzitter zegt het voorval niet gezien te hebben, omdat zij bezig was de jongeren van haar district te begeleiden naar de vragenronde toe. Later, nadat de minister gezegd zou hebben een bepaalde opmerking niet op prijs te stellen, drong het precies tot haar door. “Maar zo groot was het probleem echt niet. Het is een normaal iets dat een ieder kan overkomen. Indien de minister iets heeft waargenomen dat haar niet zint, mag zij zich daarover uitten en zij mag dan in juiste bewoordingen aangeven dat zij dat niet goed heeft ervaren. De andere persoon heeft op zijn beurt ook op een correcte manier aangegeven het niet zo bedoeld te hebben. Dus de zaak is goed afgehandeld door beide partijen.” Verder zegt Sital dat het daardoor niet nodig was dat de NJP zou inspringen. Er wordt gewerkt volgens het orde-regelement en het staatsbesluit en daarin staat er niets vastgesteld omtrent eten tijdens een paneldiscussie.
De NJP-voorzitter weerspreekt het feit dat het districtsraadslid daarna niet meer de kans heeft gekregen te vragen naar verduidelijking met betrekking tot zijn vraag. “De heer Parag heeft uiteindelijk zich verontschuldigd, dus heeft hij de kans gehad te praten en zijn mening te geven. De ministers hadden de ruimte te reageren op de vragen tot een tijd van 12.00 uur, maar de vragenronde is uitgelopen tot 14.00 uur, omdat we de jongeren toch de gelegenheid wilden geven om hun vragen te stellen.” Sital zegt overigens met een goed gevoel terug te blikken naar het Jeugdcongres. “Het is zeker een moment geweest waarvoor we hard gewerkt hebben. Zolang de beleidsmakers bereid zijn naar het Jeugdparlement en de jongeren te luisteren, vinden we dat het Jeugdcongres een geslaagd evenement is”, aldus voorzitter Sital.

error: Kopiëren mag niet!