SER komt begin augustus uit met eerste drie adviezen

SER komt begin augustus uit met eerste drie adviezenFerdinand Welzijn, die namens de regering zitting neemt in de Sociaal Economische Raad (SER), wist Dagblad Suriname te vertellen dat de Raad momenteel druk doende is drie adviezen klaar te leggen voor de regering. De regering heeft de SER zelf naar die adviezen gevraagd. Inhoudelijk wil Welzijn nog niet ingaan op de adviezen. Momenteel worden er nog consultaties gehouden met verschillende stakeholders.
Een ieder heeft momenteel wettelijk een zwijgplicht. “Het is misschien niet elegant naar de regering toe om over de inhoud in de publiciteit te treden. Er wordt hard gewerkt binnen de verschillende commissies. Het moet een goed, breed gedragen, onafhankelijk en onpartijdig advies zijn. Als wij het advies moeten brengen, zorgen wij ervoor dat alle meningen van de belangrijke stakeholders zijn meegenomen. Minderheidsmeningen worden ook meegenomen”, legt Welzijn uit.
Wanneer de adviezen voor de regering zijn neergelegd, mag de regering binnen twee weken de adviezen aan de samenleving voorleggen. Indien de regering dat niet doet, is de SER na die twee weken bevoegd om zelf met de adviezen naar buiten te treden. “Als je iemand iets adviseert, moet men zelf aangeven wat zij van het advies vindt. Als zij binnen twee weken dat niet doen, hebben wij volgens de wet wel de ruimte om de gemeenschap volledig te informeren. De regering kan ook zeggen dat zij het advies niet leuk vindt. Wij zorgen er wel voor dat wij breed maatschappelijke consultaties hebben gehad”, meent Welzijn. Er is een deadline vastgesteld voor 31 juli 2016. Welzijn denkt dat de deadline niet gehaald wordt. Het ligt in de verwachting dat de SER rond de eerste of de tweede week van augustus zo ver is.
President Desi Bouterse heeft in april 2016 de leden geïnstalleerd. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft de samenleving met veel voortvarendheid kennis moeten nemen van de aanstelling van leden van de SER. Echter is er tot nog toe niet veel te merken van de Raad. “SER is belangrijk voor het laten bespreken en komen tot consensus over bepaalde richtingen wat betreft de het beleid van de overheid. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de SER. Wij kijken uit naar de verrichtingen van de SER. Zij moeten zich nog bewijzen”, stelt Rusland. In de Raad nemen zowel vertegenwoordigers van de regering als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging zitting.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!