Palu vindt naam herstelplan misleidend

In reactie op de goedkeuring van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 zegt de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (Palu) dat er in principe niets fout is aan een plan waarin verschillende projecten zijn opgenomen om de economie van Suriname wat meer body te geven. Maar om het tegen de achtergrond van de huidige crisis een “Stabilisatie- en Herstelplan” te noemen, is ronduit misleidend. “Hoe kan de regering nu met een plan komen om de crisis te stabiliseren en zelfs te herstellen, als zij zelf heeft aangegeven dat aan de oorzaken en dus aan de crisis zij weinig kan doen”, vraagt Hok zich af.
Hok: “Het kan natuurlijk zijn dat hier gewoon de uitdrukking van toepassing is “De wens is de vader van de gedachte”. Het kan dus best zijn dat de opstellers in alle oprechtheid hebben gemeend dat zij via de projecten en de maatregelen in dit plan de economie weer kunnen stabiliseren en herstellen. Maar dan hebben ze hun aandacht niet bij de les gehad toen de president en de minister van Financiën aan het woord waren.”
Hok verwijst naar de herhaalde verklaringen van de president en van de minister van Financiën. Volgens de Palu is Suriname in dit moeras terechtgekomen vanwege de drastisch gedaalde prijzen van onze exportproducten, olie en goud. “Ook in De Nationale Assemblee is dat het standpunt dat door de fractie van de coalitie, met hand en tand werd en wordt verdedigd. Elke toespeling vanuit de oppositie op andere oorzaken wordt ten stelligste verworpen.”
De Palu is van mening dat indien dit plan inderdaad wordt uitgevoerd, er hier en daar wel degelijk positieve ontwikkelingen mogelijk zijn en dat op lange termijn wellicht ook werkgelegenheid en meer inkomsten zouden kunnen ontstaan voor de Staat Suriname. Daarom moet de regering de gelegenheid krijgen om dit plan uit te voeren. De Palu-fractie in De Nationale Assemblee heeft daarom ook niet tegen dit plan gestemd. “Maar wij kunnen anderen en onszelf niet voor de gek houden om te stemmen vóór een plan waarmee de indruk wordt gewekt dat wij de huidige crisis te lijf kunnen gaan, terwijl regering en coalitiefractie in DNA zelf nadrukkelijk hebben aangegeven dat de oorzaken buiten hun invloedssfeer liggen. Laten we wel weten waar we mee bezig zijn”, aldus Hok.

error: Kopiëren mag niet!