Jogi: “Dodson komt achteraf ‘mooi boi’ spelen”

Jogi 1 missive 2
Jogi 1 missiveAssembleelid Mahinder Jogi vindt het een kwalijke zaak dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) als politiek verantwoordelijke voor de energietarieven nu ‘mooi boi’ komt spelen, terwijl hij juist degene was die het voorstel had gedaan om de verhogingen volgens het ‘flat rate’ systeem in te voeren. Erger nog ziet hij dat de bewindsman nu alle schuld in de schoenen van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) schuift. De bewindsman zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat het overduidelijk is dat er vanuit de zijde van de EBS grote fouten zijn gemaakt en zou slechts een verontschuldiging naar de gemeenschap toe ‘moesje niet naar Parijs brengen’. Ten eerste bleek dat ondanks afstemmingen er vanuit de EBS geen gehoor was gegeven aan het beter afstemmen van de schijven voor de huishoudens op elkaar, waardoor men geleidelijk aan in een ander tariefschijf belandt en gerichter zijn verbruik kan beheersen. De bewindsman benadrukte dat de zaak daarna erger werd, omdat het oude meteropname-, schatting- en factureringssysteem niet bleek te werken. Jogi toonde middels een missive van de Raad van Ministers (RvM) aan dat Dodson ‘niet de waarheid spreekt voor de mislukking’. In de missive is het volgens de politicus duidelijk dat Dodson op 25 april 2016 zelf aan de RvM heeft gevraagd om de verhoging van de energietarieven in te voeren volgens het model van ‘flat rates’. Volgens Jogi is de bewindsman zover gegaan om de verhoging zelfs in het parlement te gaan verdedigen. “Nu komt hij zeggen dat de EBS de fouten heeft gemaakt. Hij heeft voor de verhoging gevraagd en hij heeft de fouten gemaakt. Draai de verhoging ook middels een missive terug om meer zekerheid te geven”, aldus het DNA-lid.
‘Flate rate’ systeem was beestachtig
Het ‘flat rate’ model hield in dat huishoudens voor alle Kwh verbruik in een bepaalde maand hetzelfde ‘flat’ tarief betaalde. Jogi legt uit dat de missive duidelijk ‘de ondoordachte en beestachtige berekeningen’ van de regering laat zien. Hierin wordt aangegeven dat de hoogte van dit flat tarief afhankelijk was van hoeveel je verbruikte. Hoe meer je verbruikt, hoe hoger het flat tarief was. Zo werd voor een verbruik dat minder was dan 150 Kwh een bedrag van SRD 27 cent per Kwh neergeteld. Verbruikers die tussen de 151 tot 300 Kwh zaten, sprongen op den duur geheel naar het tarief van SRD 30 cent per Kwh, terwijl verbruikers tussen de 451 tot 600 Kwh ineens op SRD 50 cent per Kwh kwamen. Voor gebruikers die tussen de 601 en 800 Kwh zaten, werd SRD 74 cent als tarief per Kwh gehanteerd en moesten huishoudens die meer dan 800 Kwh gebruikten een ‘beestachtig’ tarief van SRD 131 cent per Kwh neertellen. “Dit is dus een zeer onlogisch systeem, omdat je plotseling in een andere categorie terechtkwam als je maar net 1 kWh extra had gebruikt. Vandaar dat ze zelf hebben moeten ingrijpen”, aldus Jogi. Volgens de parlementariër hebben verschillende deskundigen en groeperingen eerder hiervoor gewaarschuwd, maar luisterde de minister toen niet.
Staffelmodel: per blok betalen
Het staffelmodel dat nu door de regering is geïntroduceerd, zal ervoor zorgen dat er geen ‘flat rates’ meer worden betaald voor elke gebruikte Kwh. Dit model houdt in dat huishoudens voor elke blok dat zij verbruiken een aparte prijs betalen. Iemand die nu 300 kWh per maand gebruikt, zal voortaan een bedrag van SRD 95.50 moeten betalen (SRD 27 cent x 150 kWh = 40.50 SRD + SRD 30 cent x 150 kWh = 45 SRD). In dit voorbeeld is voor de eerste 150 Kwh verbruik de SRD 27 cent gehanteerd en is voor het verbruik tussen de 151 tot 300 Kwh een bedrag van SRD 30 cent per kWh gehanteerd. Beide bedragen worden opgeteld en de som wordt dan het tarief voor de verbruiker. Er komt dus wel een verlaging, maar de verlaging is alleen van toepassing voor de personen met 450 Kwh per maand en meer. In september zal volgens planning de tweede verhoging en in januari de derde verhoging op de energietarieven worden doorgevoerd. Dan zal de groep onder de 450 Kwh het wel diep in zijn zak voelen. Tijdens de persconferentie van Desi Bouterse enkele weken terug heeft het staatshoofd aangegeven nog niet zover te zijn om te kunnen aangeven of deze verhogingen zullen worden aangehouden. De president zei nog in overleg te zijn met de stakeholders.
FR

error: Kopiëren mag niet!