Politieofficieren en onderofficieren willen nieuwe bond oprichten

Een dag nadat de groep Helling de verkiezing bij de politie met overweldigende meerderheid had gewonnen, werden al geluiden gehoord dat de groep seniorpolitieambtenaren, voornamelijk officieren en onderofficieren, een eigen bond willen oprichten. Volgens deze initiatiefgroep, die inmiddels ook bekend staat als de Vereniging van Officieren en Onderofficieren bij het KPS, hebben de jongeren onder leiding van Helling niet op disciplinaire manier propaganda gevoerd.
Een lid van de groep Helling geeft aan de krant te kennen dat zij inderdaad deze geluiden ook gehoord hebben. Hij stelt dat de meerderheid van het korps voor vernieuwing heeft gekozen en dat de senioren in rang dit vermoedelijk niet kunnen verkroppen. Volgens de media wordt ernaar gestreefd om binnen twee maanden de organisatie op te richten. Volgende week zal tijdens een algemene ledenvergadering de hamer worden overgedragen aan het bestuur Hellings.

error: Kopiëren mag niet!