Oppositie dient viertal moties in bij behandeling Stabilisatie- en Herstelplan

De gezamenlijke oppositie heeft gisteren tijdens de behandeling van de Stabilisatie- en Herstelplan (SHP) in De Nationale Assemblee (DNA), een viertal moties ingediend. Het DNA-lid Ingrid Karta-Bink (PL) las deze voor, waarna het ingediend werd bij de griffie. De moties bevatten elk een voorstel, in verband met het SHP.
Zo stelde Karta-Bink namens de oppositie voor dat arbeidsplaatsen, ondernemerschap en investeringen behouden en beschermd worden. ‘Het doel van de SHP is om de deviezeninkomsten op lijn en evenwicht te brengen, maar daarentegen is er geen verplichting tot productie. De SHP is geen productieplan’, zei ze. ‘Waarom reserveert men een aantal miljoenen dan voor een kokos- en andere projecten.’ Volgens de motie moet de overheid niet alleen de achterstanden in betaling aan ondernemers inlopen, maar ook erop letten dat betrokken ondernemers daarbij niet worden benadeeld door de devaluaties van de SRD. De te betalen bedragen moeten gecorrigeerd worden met een adequate koerscompensatie.
De aanpak van corruptie is ook een motie van de oppositie. De regering moet concrete stappen zetten en serieuze acties ondernemen ter voorkoming van corruptie en de procureur- generaal te vragen om de bekende gevallen van aanneembare corruptie te doen onderzoeken en eventueel te vervolgen en terug te vorderen de bedragen waarmee de Staat is benadeeld. Verder vraagt de oppositie in een andere motie om de sociale zekerheden, zoals de basiszorg en pensioenuitkering te garanderen. In een van de moties roept de oppositie op om ook maatregelen te treffen die leiden tot vrijstelling voor het betalen van de dividendbelasting voor alle ondernemingen, conform de regeling voor de grote multinationals werkzaam in ons land, zodat ondernemingen worden gestimuleerd en in de positie gebracht voor behoud van arbeidsplaatsen en productie.
Karta-Bink stelde verder voor dat de particuliere arbeiders ook een belastingverlichting verkrijgen. De ambtenaren genieten dat al en het scheelt zeker een SRD 50 tot SRD 100 per maand. ‘Waarom dat ook niet doortrekken voor alle werknemers.’ Ze stelde ook voor dat er transparantie komt bij de overheid. Als voorbeeld haalde ze aan dat bij de verdeling van de voedselpakketten door de regering aan minderdraagkrachtigen, er per wijk, ressort en district bekendgemaakt wordt waar dit gebeurt. ‘Zo kan een ieder dan zich aanmelden. Wat op dit moment gebeurt, is niet duidelijk en transparant.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!