Stichting Rumas houdt sportdag drop-outs

Stichting Rumas houdt sportdag drop outs
Stichting Rumas houdt sportdag drop outs (2)Stichting Rumas heeft woensdag 20 juli 2016 een sportdag gehouden als voortraject van een nieuw project van de stichting. De stichting is op 14 juli van start gegaan met een nieuwe groep van de Rumas drop-outs, de Rumas Resocialisatie Route (RRR), waaraan ongeveer 23 jongemannen deelnemen. Het betreft jongemannen die de school vroeg hebben verlaten.
Volgens Nielson Tuart, coördinator van het project, is de stichting met dit project gestart, omdat zij hebben geconstateerd dat er over een paar jaren heel veel problemen zullen zijn met onze jongemannen. Er zijn steeds meer jongemannen die de school verlaten. “Vrouwen zijn steeds beter en hoger opgeleid en deze ongelijkheid kan niet goed zijn voor de gemeenschap. We krijgen straks gebroken gezinnen en te maken met heel veel criminaliteit en dat heeft Rumas onder nadere getriggerd niet te dralen en gelijk te starten met dit project”, verklaart Tuart. Deze jongemannen zijn ook op een missie andere jongemannen te stimuleren om hetzelfde proces te doorlopen. “Dagelijks kwamen ouders met hun kinderen en wel jongemannen aangeven, dat zij uit school zijn gestapt en dat heeft ons getriggerd om van start te gaan met een project om jonge mannen weer in de schoolbanken te plaatsen. Dit project heet “Wan Nyun Opo Doro” Teki Yu Kans!” en wordt gefinancierd door Staatsolie Foundation. Dit project heeft als doel jongemannen per 1 oktober weer in de schoolbanken te plaatsen en erop toe te zien dat zij die afmaken en hun diploma in handen krijgen. Het kan op een reguliere school zijn of een vakopleiding.
Aan het begin zijn er volgens Tuart gesprekken met de jongens gevoerd en een aantal van hen gaf aan dat men vanwege de huiselijke situatie en financiële toestand of doordat ze niet gemotiveerd waren, door peer pressure of pesten op school, besloten deze te verlaten. Nadat er twee dagen motivatiegesprekken zijn gedaan, zijn deze jongemannen doelbewuster geworden. “Dit is de sportdag om te komen tot een uiteindelijke selectie.” Er zal gekeken worden naar het gedrag van de jongens om ze in de sfeer te brengen van het project en om te kijken welke vaardigheden ze bezitten. Verder zal er ook gelet worden aan welke vaardigheden er nog gewerkt moet worden. De sportleiders van het ministerie van Sport en Jeugdzaken doen verschillende spelen met de jongens, zoals handbal, voetbal en volleybal, waar samenwerken en discipline aan de orde komen.
Een aantal van de jongemannen is al een poos niet naar school geweest. Niet alleen zullen zij dus basic life skills krijgen, maar ook begeleid worden in bepaalde schoolvakken. De sportdag is de derde dag van het voortraject er zijn nog 2 dagen gepland in het voortraject. Men zal dan volgende week donderdag 28 juli 2016 vertrekken met de jongens naar Bosbivak voor ongeveer week. Daar zullen ze attitudevorming krijgen, waarna ze 6 weken lang basic lifeskills zullen krijgen.

error: Kopiëren mag niet!