Gajadien: “Deadlines IMF toch niet op schema”

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) blijft erbij dat de regering de eerste ‘deadline’ afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet volgens afspraak heeft gehaald. Zo moest voor 30 juni een gedetailleerd en uitgebreid, aan tijd gebonden uitvoeringsplan voor de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zijn ontwikkeld, met daarin duidelijke verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd moest de Project Coördinatie Unit zijn opgezet en ingevuld. Bij het parlement moesten uiterlijk 30 juni twee nieuwe ontwerpwetten en een suppletoire begroting voor 2016 zijn ingediend. Deze suppletoire begroting is volgens Gajadien pas dinsdag door de regering ingediend. De aanvullende begroting voor 2016 zal gebaseerd moeten zijn op de macro-economische uitgangspunten van het IMF-programma en zijn maatregelen. Wat het opzetten van de Project Coördinatie Unit betreft, is volgens Gajadien ook niet duidelijk of reeds hieraan is voldaan. “Onze zorg met betrekking tot de uitvoeringscapaciteit van de regering is niet ongegrond geweest, omdat het nu duidelijk is dat de eerste afspraken volgens het tijdschema niet zijn nagekomen”, stelt Gajadien. Vicepresident Ashwin Adhin en Financiënminister Gillmore Hoefdraad hebben dinsdag de verzekering in de DNA gegeven dat zaken op lijn zijn met het IMF. Eerder heeft president Desi Bouterse ook ontkend iets af te weten van het missen van de targets van het IMF. Gajadien benadrukt dat hij zijn bezorgdheid over deze ontwikkeling uit, omdat het nu overduidelijk is met hoeveel moeite de regering de eerste afspraken probeert na te komen. Hij twijfelt eraan of de overige zaken nog op tijd gehaald zullen worden. Het IMF zal volgens Hoefdraad begin augustus wederom een grote missie uitvoeren naar Suriname. Hier zal het totaal beleid worden doorgenomen en de stappen tot het gaan naar het IMF worden besproken. De tweede evaluatie is in september 2015.
Vervolgdeadlines
Volgens de Prior Actions and Structural Program Conditionality van het IMF moet er een monitoringfaciliteit in het leven worden geroepen die de liquiditeit gaat controleren en voorspellingen zal doen op basis van de gegevens van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën. Het installeren van permanente nachtelijke faciliteiten van de CBvS, het waarborgen van veilingen van deposito’s en schatkistpapier waren ook voor 30 juni gepland. De BTW moet volgens planning per januari 2018 worden ingevoerd. In juni 2017 moet verder met de hulp van IMF-deskundigen een ontwerpwet voor overheidsopdrachten en de ontwerpwet voor de instelling van een Sovereign Wealth Fund voor behandeling in het parlement zijn aangeboden. Hetzelfde geldt voor een nieuwe Investeringswet en een aangepaste Wet op Buitenlandse Valuta. Eind 2017 moet het parlement ook een ontwerpwet hebben ontvangen over het mededingingsbeleid, over beperkte vorming van naamloze vennootschappen, over het elektronische publicatieblad, intellectuele eigendom, de bescherming van de consument en de elektronische transacties. Eind september, eind december en eind maart 2017 zijn de andere streefdata voor het verloop van het plan. Gajadien merkt opdat de regering erop gewezen is dat er onvoldoende capaciteit is om al de zaken in korte termijn uit te werken. Er moeten ook heel wat wetten worden ingediend bij het parlement, waarbij het IMF een bijdrage zal leveren.
Hoefdraad: ‘Nothing is written in stone’
Hoefdraad zei in de DNA dat de Standby Agreement met het IMF bij de verdere behandeling van het Stabiliteits- en Herstelplan wel degelijk gewijzigd kan worden. “Nothing is written in stone; wijzigingen kunnen komen zowel in de positieve als negatieve zin. Situaties kunnen verslechteren, maar situaties kunnen ook drastisch verbeteren”, zei de bewindsman. Het IMF leent Suriname voor dit programma USD 478 miljoen in delen, als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank. Eind mei is de trekking van USD 81 miljoen rechtstreeks gestort in de internationale reserves bij de CBvS. Hoefdraad benadrukte dinsdag dat dit geld nog niet genoeg is om de stijgende valuta wisselkoers onder controle te krijgen. Om dit te doen, zullen volgens hem ook de overtollige SRD’s in omloop moeten worden afgeroomd. De eerste evaluatie van het plan is in september 2017. Dan moet duidelijk zijn of de in de tijdslijn aangegeven maatregelen zijn gehaald en wat de effecten daarvan zijn. Hoefdraad benadrukte dat bij de kwartaal reviews met het IMF eventuele wijzigingen kunnen worden doorgenomen. Dat zal volgens hem wel enorm veel werk vergen.
FR

error: Kopiëren mag niet!