Delen van kennis belangrijk tijdens Spang Makandra Creative Week

Delen van kennis belangrijk tijdens Spang Makandra   Creative Week (1)
Delen van kennis belangrijk tijdens Spang Makandra   Creative Week (2)De creatieve industrie heeft de potentie om werkgelegenheid, innovatie en hoge productiviteit te genereren én om de kwaliteit van het leven te verbeteren, alsook nieuwe ideeën en het denken binnen gemeenschappen positief te beïnvloeden. Spang Makandra voorziet dat de creatieve industrie voor Suriname zo groot kan worden dat deze een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verhoging van onze welvaart. Daarom investeert zij consequent in deze sector. De investering heeft een zodanige impact dat Spang Makandra uitgegroeid is tot een platform, waar professionals worden opgeleid tot experts in the creative business en gedurende hun loopbaan bij Spang Makandra werken voor de grootste en meest innovatieve bedrijven in Suriname, Nederland en Curaçao. Het outsourcen van werkzaamheden aan Suriname is al een feit. Immers, er werken ruim 1000 personen in Suriname in “outsource companies”. De belangrijke vervolgstap voor de realisatie van een bloeiende creatieve industrie is het vergroten van de markt. Hiervoor zullen nog meer jongeren moeten worden geworven en opgeleid, met als uiteindelijk doel: de regionalisering van de creatieve industrie. Dit kan onder andere door het aanbieden van diensten aan de regio, met name Guyana, Trinidad enz.
Om de connectie met de regio te versterken, laat Spang Makandra tijdens haar eerstvolgende event, de Spang Makandra Creative Week, experts uit de regio komen om samen met de Surinaamse experts knowledge sharing activiteiten te ondernemen. Tijdens deze week is er een lezing met als thema “Monetizing the Creative Industry” gehouden. Tijdens deze lezing hebben de sprekers over de mogelijkheden van de creatieve industrie en welk deel hiervan reeds in Suriname, Guyana en Trinidad wordt gerealiseerd, gesproken. Caiphus Moore, senior visual artist geboren in Trinidad & Tobago en momenteel werkzaam bij Electronic Arts in Los Angeles, had hierbij de leiding. Op Totness zijn er op 9 juli 5 workshops aanboden aan de jongeren, gericht op het starten van een carrière in de creatieve sector. Op 10 juli het 5-jarig bestaan van de in gebruik name van het ICT-centrum gevierd met de gemeenschap. Op 15 juli is er een Social Media Day. Tijdens de 4de editie van de jaarlijkse Social Media Day is een innovative visit verzorgd van 16:30 tot 17:30 uur. Daarna is een netwerkborrel gehouden, waarin social media een centrale rol had.

error: Kopiëren mag niet!