Ambassadeur Nolan bezoekt SIV-hoofdkwartier

SIV  2
SIV  3
SIV  1De ambassadeur van de United States of America in Suriname, Edwin R. Nolan, heeft gisteren, donderdag 14 juli, een kennismakings- tevens oriëntatie bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV), gevestigd aan de Keizerstraat te Paramaribo. De ambassadeur was daarbij vergezeld van zijn echtgenote Patricia Nolan, en zijn adviseur Economische Aangelegenheden. De ambassadeur werd welkom geheten door de voorzitter van het hoofdbestuur van de SIV, dr. Robbert Bipat, en zijn mede hoofdbestuursleden.
Voorzitter Bipat informeerde de ambassadeur over de interne structuur van de SIV en de plaats die de SIV inneemt binnen de Surinaamse gemeenschap. Hij was ook heel blij met de mededeling dat de SIV te allen tijde openstaat voor het onderhouden van vriendschapsbanden met alle overige religieuze stromingen die dat wenselijk achten. De SIV kent geen polarisatie tussen mensen. Ook de samenwerking in Iris-verband werd als een heel goed model aangehaald. Het alom bekende internationale voorbeeld voor de wereld waarbij een moskee heel vredig vlak naast een synagoge staat, is de ambassadeur bij zijn aankomst in Suriname ook opgevallen. Ook de opstelling van de SIV, waarbij wij als ware Moslims de Islam prediken als te zijn de religie van de vrede, vindt de ambassadeur heel positief. Hoewel het anders lijkt, wonen er relatief bekeken ook heel veel moslims in de USA die allemaal in feite dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere Amerikanen.
Als erkentelijkheid en blijk van waardering voor dit bezoek overhandigde voorzitter Bipat een Engels exemplaar van de Heilige Koran aan ambassadeur Edwin Nolan, welke is gedrukt in Ohio, de Verenigde Staten van Amerika.
De delegatie kreeg na het informatief gesprek een rondleiding in de SIV Djama Masdjied, het statige en sierlijke bouwwerk in het centrum van Paramaribo dat dagelijks de aandacht van menige voorbijganger en de vele toeristen trekt.
De delegatie is daarna voldaan teruggekeerd naar haar ambassadepost.

error: Kopiëren mag niet!