Landelijke Studenten Platform wil overleg met minister Peneux over schoolgelden

Naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de schoolgelden/ ouderbijdrage, wil het Landelijke Scholieren en Studenten Platform in oprichting, in overleg treden met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om de zorgpunten van de studenten en ouders bespreekbaar te maken. Het Platform heeft hiertoe een schrijven gericht aan minister Peneux. “De afgelopen maanden hebben wij de ontwikkelingen in de samenleving gevolgd, ook het nieuws dat verspreid wordt over de mogelijke verhoging van de inschrijfgelden voor het komende schooljaar 2016-2017 heeft ons bereikt. Daarnaast roept de bekendmaking van het ministerie om de bestaande bedragen van de schoolgelden/ ouderbijdrage aan te passen vragen bij ons op. Wij willen onder meer weten wat de beweegredenen hiertoe zijn. Als Platform vinden wij dat deze aanpak ertoe zal leiden dat er nu op elk niveau weer dropouts zullen ontstaan. Ook kan er een sociale ontwrichting plaatsvinden binnen ons onderwijs systeem omdat vele jongeren en studerenden de school niet meer zullen bezoeken. De vraag is of hiermee een effectiever onderwijsbeleid bereikt zal worden en of de samenleving hiermee gebaat is”, staat in de brief.
Het Platform geeft ook aan dat in 2010 de regering Bouterse/Ameerali het inschrijfgeld/ de ouder bijdrage heeft afgeschaft zodat meer kinderen de school kunnen bezoeken. Deze visie is toen als modern en vooruitstrevend ontvangen en gezien. “Wij uiten nu wel onze bezorgdheid over het door u geplande nieuw beleid hieromtrent. Wij maken ons bezorgd dat de aangekondigde tarieven een belemmering zullen vormen voor een goede ontwikkeling. Wij hopen dat u ons voorstel ter harte neemt en de nieuwe bedragen aanpast zodat wordt voorkomen dat de jongeren en studerenden genoodzaakt zullen zijn om het aanstaande schooljaar te verlaten”.

error: Kopiëren mag niet!