Inheemse volken in Suriname starten grootse bewustwordingscampagne

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) start op 20 juli a.s. met een grootse bewustwordingscampagne om de Surinaamse gemeenschap in het algemeen maar beleidmakers, de media en andere doelgroepen in het bijzonder, bewust te maken over de rechten en positie van de Inheemse Volken in Suriname.
‘De inheemse volken in Suriname (Caraïben, Arowakken, Trio, Wayana en andere kleinere groepen in het zuiden), zijn de oorspronkelijke bewoners en bezitters van Suriname, nog voordat kolonisatoren
en immigranten voet aan wal zetten in Suriname. De bijzondere positie en rechten van inheemse
volken worden nationaal en internationaal al heel lang besproken vanuit diverse oogpunten. Deze rechten zijn in Suriname echter nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. Dit hiaat in de wetgeving zorgt ervoor dat inheemse volken in Suriname in onzekerheid leven, geen rechtsbescherming genieten en dat een deel van hun rechten hen ontzegd wordt; schending van hun mensenrechten dus.’
‘Om de Staat Suriname te dwingen de mensenrechten van deze groep te respecteren, zijn er een tweetal internationale rechtszaken in 2007 en 2015 aangespannen tegen de Staat Suriname. In beide gevallen werden de aanklagers, eerst de Saramakaners en daarna de inheemse volken, in het gelijk gesteld. Tribale volken zoals de Marrons in Suriname zijn niet inheems, maar hebben wel overeenkomstige rechten als inheemse volken vanwege hun overeenkomstige manier van leven en achtergestelde maatschappelijke positie.’
‘Wij komen in deze awarenesscampagne eigenlijk voor het eerst zelf aan het woord, zonder dat er over ons wordt gesproken’, aldus een zelfbewuste directeur van het bureau van Vids, Loreen Jubitana. Vids vertrouwt de komende periode op een nationale ondersteuning van de totale Surinaamse bevolking in het algemeen en de volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee in het bijzonder.

error: Kopiëren mag niet!