Elias (SZN): Zorgraadsleden zijn partijdig en moeten vervangen worden

De directeur van het Dr. L Mungra Streekziekenhuis Nickerie, Antoine Elias, geeft aan dat hij volledig staat achter de standpunten van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). De Zorgraad is volgens Elias echter onbetrouwbaar. De leden zijn naar zijn mening partijdig en zouden door de regering vervangen moeten worden. De voorzitter van de NZR en tevens directeur van het RKZ, Manodj Hindori, heeft aangegeven dat de ziekenhuizen nu overwegen om in te korten op de dienstverlening aan patiënten en dus ook van de Basiszorg (Bazo)-patiënten, vooral als het gaat om de tertiaire zorg welke vaak erg duur uitvalt.
Alle ziekhuisdirecteuren komen vanmorgen bijeen voor het bespreken van een aantal zorgpunten. De NZR begrijpt niet dat er door de Zorgraad is voorgesteld om de ligdagtarieven met slechts 11% te verhogen en dat zij daarbij blijft, terwijl de inflatie sinds 2015 alleen al rond 55% ligt. De Zorgraad heeft hierbij de tariefvoorstellen van de NZR niet meegenomen. De overweging om de 11% aan te houden, had volgens Hindori onder meer te maken met het niet willen verhogen van de premie voor de Bazo. “De Zorgraad moet een nieuw team krijgen”, zegt Elias. Hij zegt voorts het jammer te vinden dat de situatie op dit punt is gekomen, maar geeft aan dat de huidige tarieven voor de zorgsector achterhaald zijn en daar houdt het volgens hem dan op. Hij vreest dat niet alleen de tertiaire, maar ook de secundaire gezondheidszorg nu in gevaar dreigt te komen. De ziekenhuizen geven nu aan dat zij een scheiding zullen maken tussen diensten, die zij nog wel kunnen leveren en de diensten die zij niet meer kunnen leveren vanwege de onbetaalbaarheid. Gezien de starheid van de Zorgraad in deze zien zij geen andere optie om het hoofd nog boven water te kunnen houden en de gezondheidszorg, zij het in mindere mate, nog te kunnen garanderen.

error: Kopiëren mag niet!