Geldboete voor illegaal vuurwapenbezit binnenkort naar SRD 50.000

Personen die betrapt worden voor het bezitten van een illegaal vuurwapen, zullen na de wijziging van de Vuurwapenwet een geldboete van maximaal SRD 50.000 moeten betalen. Dit maakte minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie bekend tijdens de verdere behandeling van de Vuurwapenwet in De Nationale Assemblee (DNA). Op dit moment is de strafmaat voor illegaal vuurwapenbezit ten hoogste 4 jaar met een geldboete van 3 miljoen Surinaamse gulden. Dit bedrag wordt volgens de minister gelijkgesteld aan SRD 3.000. Na de wetswijziging zal deze op de vierde categorie conform artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht komen. Eerder heeft DNA-lid Stephen Tsang, voorzitter van de commissie van rapporteurs, aangegeven dat het verhogen van de aanvraagkosten voor legale wapens geen ontmoedigingsbeleid zal zijn voor mensen die met wapens rondlopen. Het gevolg van de verhoging zal ervoor zorgen dat er meer wapens in de illegaliteit terecht zullen komen. Immers benadrukte hij dat het een feit is dat criminelen geen vergunning nodig hebben om wapens te kunnen dragen. Met de verhoging van de boete tracht de regering meer grip te krijgen op illegaal vuurwapenbezit.
Voorgestelde tarieven bedoeld om kosten te dekken
Voor vuistvuurwapens betreft het een voorgestelde verhoging van 2500%, waarbij jaarlijks van de SRD 80 nu een bedrag van SRD 2.000 zal moeten worden neergeteld. Een gemiddeld vuistvuurwapen kost USD 1.500. Eerder is flink kritiek geleverd op de fors voorgestelde bedragen die volgens het parlement niet adequaat onderbouwd zijn. Volgens de minister zijn de tarieven in de Vuurwapenwet voor het laatst gewijzigd bij wet van 8 oktober 2001, waarbij de bedragen nog in Surinaamse guldens waren opgenomen. Nadat op 1 januari 2004 de Surinaamse gulden werd vervangen door de SRD, is het thans nodig om de tarieven aan te passen. Een andere reden is de in verband met de steeds toenemende prijsstijgingen en daarmee gepaard gaande kosten voor dienstverlening ter afwikkeling van de conform deze wet aan te vragen vergunningen, waardoor deze bedragen volgens haar niet langer kostendekkend zijn. Volgens de minister moet men de overheidskant hiervan niet onderschatten, maar hierbij denken aan automatisering, aanschaf van papier en printerinkt, het onderzoek door de plaatselijke politie, salarissen en overwerk van politieambtenaren, transportmiddelen en brandstof. Verder wordt hiermee ook bereikt dat het een inkomstenverhogende maatregel is voor de overheid. Het bedrag blijft vooralsnog een voorstel en zal de bewindsvrouw in de tweede ronde terugkomen met een eventueel nieuw voorstel.
Verschillende bedragen voor houders jachtgeweren
Bij de legale jachtgeweren is een voorstel gedaan over een onderscheid in regio’s. Voor de houders die wonen en werken in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zal het tarief SRD 50 zijn. Volgens Van Dijk-Silos is deze categorie laag gehouden, omdat duidelijk uit de debatten naar voren is gekomen dat het jachtgeweer voorziet in de basisbehoeften van de binnenlandbewoner. Voor degenen die wonen en werken in de districten Commewijne, Wanica, Saramacca, Coronie, Para en Nickerie wordt het SRD 100. Hier is het bedrag volgens haar hoger, omdat de mensen uit deze districten niet afhankelijk zijn voor de dagelijkse voedselvoorziening van een jachtgeweer. De derde categorie gaat over degenen die wonen en werken Paramaribo. Deze mensen zullen een bedrag van SRD 250 betalen. De schiet- en jachtsportliefhebbers zullen SRD 200 voor een vergunning moeten neertellen
Juspol weet niet hoeveel vuurwapens bij gewapende machten zitten
Van Dijk-Silos benadrukte dat het ministerie op dit moment niet weet hoeveel wapens in totaal in omloop zijn bij de verschillende wapendragers van zowel de gewapende machten als de bijzondere wapendragers. “Wil je controle hebben op vuurwapenbezit en controle hebben op vuurwapens in het land, zullen wij naar een centraal registratiesysteem moeten gaan”, aldus de minister.
FR

error: Kopiëren mag niet!