Silos moet zich minder focussen op dingen die niet op haar bord liggen

Het aantal verkeersdoden in het jaar 2016 staat op 8 juli al op 33. In 2015 stond deze op 59 en was in vergelijking tot 2014 met 12 gedaald. In het jaar 2014 stond de verkeersbarometer op 71. Er zijn echter voor het jaar 2016 nog 5 maanden te gaan. Het aantal verkeersfataliteiten kan gezien het gedrag van automobilisten, buschauffeurs en bromfietsers en fietsers nog toenemen. DRS-voorzitter Clifford Marica gaf tijdens een interview aan dat elke dode in het verkeer 1 teveel is. Hij vindt dat de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk- Silos, samen met de bevolking goed moet nagaan hoe dit teruggebracht moet worden. “Zij moet daarbij minder focussen op dingen die niet op haar bord liggen. We ervaren dat de minister weinig let op dingen die vallen binnen haar territoir, zoals verkeersveiligheid. Ik denk dat alle autoriteiten die met verkeersveiligheid te maken hebben, de koppen bij elkaar moeten steken om beleid te maken, dat uiteindelijk ertoe leidt dat er minder verkeersdoden zijn.”
De voormalige HI-minister geeft aan dat tegenwoordig weinig verkeersacties worden gehouden, waarbij de politie probeert na te gaan als mensen voldoen aan de verkeerseisen. “Het is daarom niet gek dat er mensen zijn die zich aan God noch gebod storen. Ik denk dat daar heel veel werk aan de winkel is en dat de minister en de politie dit veel beter moeten gaan coördineren.” Volgens Marica moeten mensen eveneens op hun gedrag letten, omdat er nog steeds veels te hard gereden wordt. Daarom is die voorlichting en tevens een stukje preventie van de politie van belang. “Je zal het niet op nul kunnen brengen, maar je kan het in ieder geval wel minimaliseren.” Marica volhardt wel in zijn waarneming dat hij de politie zeker enkele maanden heeft gemist in het verkeer. “Ik denk dat dit misschien te maken heeft met bezuiniging en dat maakt dat men zich onverantwoordelijk gaat gedragen.” De DRS-voorzitter zegt dat men in principe overal kan bezuinigen, maar het heeft te maken met de aard van de bezuiniging. “Als je gaat bezuinigen in efficiëntie van hoe middelen worden ingezet, kan je overal bezuinigen. Wanneer je niet kan werken aan efficiëntie dan moet je prioriteiten stellen. Onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg zijn gebieden die prioriteit moeten genieten. Daar zal je zo minimaal mogelijk moeten denken aan bezuinigen. In een situatie waar er geen of weinig geld is, zal de overheid prioriteitsgebieden moeten opstellen en dat ook kenbaar moeten maken aan de gemeenschap. Maar daar moet je ook een concept voor hebben”, verduidelijkt hij. Marica zegt die consistentie en een duidelijkheid te missen. “Je weet niet waar die regering mee bezig is. Je mist een stuk conceptueel denken en handelen. Het probleem is niet dat we een economisch probleem hebben. Veel landen hebben een economisch probleem gehad. Het heeft te maken met hoe je zaken aanpakt. Je moet zaken volgens een conceptueel model aanpakken en dat missen we van de overheid”, aldus Marica.

error: Kopiëren mag niet!