Jogi: “Juspol-minister heeft code comité-generaal overtreden”

1 Mahinder Jogi (5)Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt aan Dagblad Suriname dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie met haar recente persconferentie een blunder heeft geslagen door gevoelige informatie uit de laatst gehouden DNA-vergadering in comité-generaal, waar president Desi Bouterse middels een resolutie te kennen had gegeven artikel 148 grondwet in het 8 decemberstrafproces te hebben toegepast, naar buiten te brengen. Volgens de politicus is er een bepaalde code waar de informatie uit zo een besloten vergadering niet naar buiten mag worden gebracht. Met betrekking tot de resolutie van de president was volgens hem afgesproken dat slechts daarover vrij mocht worden gesproken, omdat de resolutie in het advertentieblad zou worden gepubliceerd. “Er zijn ook andere zaken in comité-generaal besproken, waar de minister zich helemaal niet gehouden heeft aan de code van het parlement. De wijze waarop de minister in haar persconferentie van 30 juni de rechterlijke macht heeft bejegend, is niet een zaak die is geschied op een wijze zoals het moet en mag. De zaken die inhoudelijk in comité-generaal ter sprake zijn geweest, heeft de minister in dezelfde vorm of in ergere vorm gebracht in haar persconferentie. Dat mocht niet”, aldus de VHP’er. Het is strafbaar om zaken die in comité generaal worden gezegd, naar buiten te brengen. Dat wil zeggen dat een ieder die er kennis van krijgt, verplicht is tot geheimhouding. Volgens de politicus moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden tegen de minister.
‘Niveau minister is lager dan de grond’
Jogi vergelijkt het niveau van de minister tijdens de persconferentie als eentje dat lager was dan de grond. “Dat is niet een bejegening die een minister van Justitie en Politie moet geven aan personen en instituten als de rechterlijke macht. De minister heeft regels overtreden die in strijd zijn met de code van geheimhouding”, aldus Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!