Gajadien: “Breng regels niet voor het brengen van regels”

Bij de behandeling van de initiatiefwet om de Wet op Hazardspelen te wijzigen, heeft assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie van rapporteurs, de regering opgeroepen om voor flankerend beleid te zorgen indien zij inderdaad wenst om de casinosector te koppelen aan het bevorderen aan het toerisme in het land. Gajadien vindt dat het beleid gericht moet zijn ‘op wat je precies wenst te bereiken’. “Waar wil je naartoe? Wil je een casino-industrie opzetten voor je toerisme-industrie? Dan moet je beleid daarop gericht zijn en niet op een wisselwerking van wel of niet. Als we het casinotoerisme willen bevorderen, moet je luchtvaart daarop ook ingespeeld zijn. Zaken als het visumbeleid moeten ook hierop worden afgestemd”, stelde de politicus dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). De VHP’er benadrukte dat in de afgelopen jaren een situatie in het land is gecreëerd, waar mensen miljoenen in deze sector hebben geïnvesteerd. “Als wij investeringen laten plegen, dan moeten wij ook de controle-instituten in place brengen”, aldus Gajadien. Het assembleelid benadrukte dat het goed is om regels te creëren, maar indien wij deze zelfde regels niet kunnen naleven, dit geen goede zaak is. “Breng de regels niet voor het brengen van de regels, terwijl je die niet kan handhaven”, aldus Gajadien.
Gajadien benadrukte dat regelgeving nimmer de bedoeling moet hebben dat casino’s tot sluiten gedwongen worden. Het neveneffect van banenverlies is volgens hem te groot. Als overheid zou het volgens hem juist van belang zijn om zaken dan goed te doen. Gajadien voerde aan dat in een aantal landen de casino-industrie niet in handen is van buitenlanders. In Suriname is het echter wel zo dat er vergunningen aan buitenlanders worden verstrekt.
Volgens Gajadien worden er momenteel ook discussies gevoerd door de Nationale Loterij Suriname om de deeltaken van de Gaming Board, het controle-instituut op hazardspelen, over te nemen, waardoor de Gaming Board speciaal belast zal worden met casino’s. Het gaat volgens hem merendeels om de controle van loterijbedrijven, waarbij NLS een bepaalde fee wenst te heffen. Indien dit inderdaad zo is, denkt hij dat er wederom een pseudo-controlesysteem in het leven wordt geroepen, waardoor de waarborging voor de samenleving weer niet gegarandeerd wordt. Hierover wil hij meer duidelijkheid van de regering. Opmerkelijk is dat de Gaming Board niet is gedefinieerd. Volgens de politicus zou de board juist niet onder het ministerie van Justitie en Politie, maar onder Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) moeten vallen.
Patricia Etnel (NPS) voerde aan dat zij ook zou willen weten of de positie van de president als belangrijke rolspeler in het geheel van hazardspelen en de Gaming Board niet geëvalueerd moet worden. Volgens de politica valt op basis van de internationale ontwikkeling en de wijze van de operatie van de Gaming Boards op dat de minister van Toerisme juist een belangrijke rol heeft binnen de Board. Ook met betrekking tot de samenstelling van de Gaming Board ziet zij een dik boekwerk. Zij zou graag meer duidelijkheid willen hebben over hoe de board precies zal uitzien.
Gajadien zou graag de zienswijze van de regering willen hebben over het eventueel terugbrengen van de inkomstenbelasting van casino’s van 50% naar 36%. Volgens de politicus is 36% gebruikelijk voor bedrijven. De parlementariër illustreerde door aan te geven dat de staat per slotmachine dagelijks USD 8 aan inkomsten binnenkrijgt, terwijl een tafel tussen de USD 13 en USD 15 is per dag. Dit is los van het feit of de machines gebruikt worden of niet. “Voor zo een bedrijfsvoering zou je ervoor moeten zorgen dat 10% als winst blijft. Alles daarbuiten zou de staat moeten binnenhalen.” Volgens de politicus kan dat niet adequaat, omdat de controle-instituten niet in place zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!