“Rechters menen dat zij zich niet hoeven te houden aan wet en recht”

Met stijgende verbazing las ik dit artikel en ik denk dat iedere weldenkende burger dit ook met gefronste wenkbrauwen en het nodige ongeloof heeft gelezen. Wat zegt eigenlijk onze minister van Justitie & Politie? Alsof het om een ordinair pleidooi gaat in een zaak betreffende diefstal van een oude fiets, fulmineerde de minister dat geen enkele rechter de bevoegdheid heeft om “zo” een vonnis naast zich neer te leggen. Wat ze bedoelde te zeggen is: “ieder anders vonnis, zou geen haan naar kraaien, maar “zo” een vonnis? Stel je eens voor! Wat een brutaliteit om tegen de instructies van de president in te gaan! Het ging hier natuurlijk over het besluit van de krijgsraad en het “8 Decemberproces” En daar draait het dus om; het 8 Decemberproces, dat volgens de Krijgsraad gewoon doorgang moest vinden ondanks de illegale ingreep of te wel de eerste poging het proces te torpederen door de altijd nog omstreden Amnestiewet. Heel goed wetende dat deze in elkaar geflanste amnestiewet de samenleving tot op het bot zou verdelen, werd deze ingreep in een al lopend proces in record tempo door een “meerderheid” aangenomen in DNA en maakte van de toen verantwoordelijke “ja stemmers” en zeker de initiatiefnemers direct een soort van medeplichtigen aan grondwetsverkrachting. De aangekondigde instelling van een Constitutioneel Hof blijkt nu een soort van zoethoudertje te zijn geweest. Ineens toen het proces toch allemaal wel doorging werden het CH weer van stal gehaald en verklaarden inderhaast een aantal DNA leden voornamelijk van paarse signatuur dat er “hard” aan gewerkt werd.
Opvallend hoor dat ineens na vier jaar helemaal niets, plotseling dit oude en vergeten paard van stal werd gehaald. In alle eerlijkheid moet men zich afvragen of bij bepaalde zich volksvertegenwoordigers noemende DNA leden het idee bestaat dat ze het volk op zo een manier ongestraft containers zand in de ogen kunnen strooien. Ineens is het CH geen grondrecht meer volgens de minister maar in 2012 werd dit hof de hemel in geprezen als zijnde de oplossing. Dit hof zou dan “toetsen” maar is in vier jaar nooit van de grond gekomen. De krijgsraad was het na vier jaar zat en begreep als zich zelf respecterend instituut als geen ander, dat het tijd werd “wet & recht” zijn beloop te doen hebben. Deze gebeurtenis was uiteraard tegen de zin van de president die als hoofdverdachte de grond onder zijn voeten heet voelde worden en zich juridisch in een hoek gedreven zag. Toen werden uit de grote toverdoos plotsklap de termen “constitutionele crisis” en “staatsveiligheid” gegrabbeld! De staat was in acuut gevaar! Zelf buitenlandse krachten werden aangehaald! Het leek wel alsof wij burgers niet meer veilig over straat konden lopen! Deze verzonnen constitutionele crisis, vakkundig afgedekt en verdedigd door deze minister en kringen rondom de president, werd te pas en onpas ingezet om het volk te intimideren en vooral om stemming te kweken. Tot dat, bij uitzondering de president him self naar DNA ging om zoals nu blijkt alles naar “zijn hand” te zetten. De resolutie werd een feit! Een rechtstreeksere ingreep in een lopend proces is voor een ieder weldenkend mens niet mogelijk. Zelfs volgens onze grondwet niet. Toch werd onder een valse voorstelling van zaken een “gaatje” gevonden en artikel 148 oneigenlijk ingezet tot verrassing van velen. Met een smile verliet de president het huis des volk denkende dat het varkentje gewassen was en dat de dag daarop voor eens en altijd het proces tot het verleden zou behoren. We weten nu dat het iets anders gelopen is. Een paar citaten van onze minister: “Deze situatie leidt, uitgaande van de resolutie, tot een ernstige verzwakking van de rechtsstaat”. Wel nu minister, denkt u niet dat de acties ondernomen in opdracht van de president eerder leiden tot een verzwakking van onze rechtsstaat? “De rechterlijke macht schendt volgens de minister evident de grondwet en de beginselen van het recht” Wat bedoelt u hier mee precies? Zou de rechterlijke macht ook de beginselen van het recht hebben geschaad als ze ten faveure van uw president een beslissing had genomen even als het door lafheid ingegeven opstellen van een resolutie gebaseerd op valse voorwendselen was? Waarschijnlijk waren u en de uwen vol lof geweest over onze rechterlijke macht die dan door u en uwen op een dood spoor zouden zijn gezet. Een rechterlijke macht die dan in principe niet meer zou bestaan. U minister als afgestudeerd juriste kunt toch niet met droge deze gang van zaken tot het uiterste blijven verdedigen? “Als de rechtsstaat wankel is kom je op het gebied van veiligheid” Mevrouw de minister, als het inderdaad zo is dat de rechtsstaat wankelt dan bent u er ook mede schuldig aan want u en alle ministers die zo hondstrouw en in opdracht van de president hun handtekening onder een op valse gronden gestoelde resolutie hebben gezet zijn eigenlijk de ware schuldigen.
In een ander artikel van dezelfde datum, (Silos noemt Nederland ++ als één van de externe machten tegen staatsveiligheid) heeft u het over “bommen en granaten” en over een wortel voor burgeroorlog. U heeft het over wanneer burgers rechters niet meer vertrouwen, ongehoorzaamheid aan vonnissen en partijdigheid? Gemaskeerd probeert u de mensen bang te maken door te stellen dat als artikel 8 of bedoelde u 148, niet wordt toegepast op de voorzitter van een politieke partij dat we moeten denken aan wat de achterban gaat doen? Waar probeert u ons bang voor te maken? Het is ook uw achterban minister, of probeert u ons eigenlijk duidelijk te maken dat die er niet voor zouden schromen de wapens op te pakken en die in te zetten tegen hun eigen landgenoten? Is dat een verdekte bedreiging of platvloerse bangmakerij? U moet wel geen hoge achting voor de leden van uw eigen partij hebben om te suggereren dat die een burgeroorlog zouden kunnen ontketenen. Gedwee haalt u ook het stokpaardje van uw president van stal, Nederland! Straks zijn zij het weer allemaal schuld.
Terug naar het artikel waar het hier om draait; U sleept zelfs als voorbeeld de zaak Wyndham Garden vs. EBS aan om aan te geven hoe zeer de staat in gevaar is. Alsof deze zaak en andere onbeduidende zaken zouden hebben geleid tot het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Burgers die zogenaamd weigeren vonnissen uit te voeren? Waarom haalt u niet de zaak aan over de door de rechter bevolen terugroeping van de twee nog steeds illegaal aanwezige parlementariërs? Vindt u het dan geen schande dat het de wetgevende macht zelf is, die weigert een duidelijk gerechtelijk vonnis uit te voeren? Wel nu mevrouw de minister, hoe zit het dan met een regering die weigert wet & recht te erkennen en daar door ons rechtsgevoel zwaar op de proef stelt? En dat alleen maar om te voorkomen dat er tegen uw president en medeverdachten een vonnis wordt uitgesproken? U wilt geen waardeoordeel vellen over de partijdigheid van de rechters die zich bezig houden met de “case” waarbij uw president is aangemerkt als hoofdverdachte. Minister, alleen de suggestie en het woord partijdigheid zijn uit de mond van een minister van Justitie te kenmerken als suggestief en zelfs als opruiend. U bent echt de laatste in deze, die dit zo mag verwoorden. Niemand mag de grondwet met voeten betreden niemand uitgezonderd, niet de rechterlijke macht maar zeker niet de wetgevende en de uitvoerende machten zoals het nu het geval is. Als u dan zoals u aangeeft 8 december afkeurt waarom werkt u er dan aan mee het proces rondom deze misdaden die toen werden begaan te doen ophouden? Waar begint bij u wet & recht? Het voortbestaan van onze rechtsstaat hangt af van drie moedige rechters die ons aller steun verdienen om in alle “gerechtigheid” ons op 5 augustus aanstaande daar antwoord op te geven en ons hun beslissing mede te delen. Het antwoord op de vraag waar wet & recht bij u ophouden te bestaan heeft u mede dankzij uw uitlatingen al zelf gegeven.

error: Kopiëren mag niet!