Sharman merkt accentverlegging regering op

De overheid diende zoals met het Internationaal Fonds (IMF) overeengekomen tegen 30 juni 2016 een gedetailleerd en uitgebreid, aan tijd gebonden uitvoeringsplan voor de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) te hebben ontwikkeld. Ook werd overeengekomen dat op 30 juni de suppletoire begroting voor 2016 bij De Nationale Assemblee moest worden ingediend.
Geen van deze twee zaken zijn gerealiseerd. De reden daartoe, zwart op wit, is nog niet bekend. Feit is dat er al tegen de afspraken met het IMF wordt gehandeld, zonder dat er enige verklaringen daarvoor wordt gegeven door de regering.
Assembleelid Dew Sharman meent dat er momenteel een stukje accentverlegging plaatsvindt door de regering. In plaats van dat de regering zich bezighoudt met de armoede waarmee het volk geteisterd wordt, houdt men zich bezig met een zogenaamde staatsveiligheid dat in gevaar is. Er wordt volgens Sharman helemaal geen aandacht besteed aan het armoedevraagstuk. “De president is bezig met zijn eigen ding”, stelt Sharman.
Voor parlementariër Patricia Etnel is het duidelijk waar de vertraging aan heeft gelegen. Zij geeft de regering een dikke onvoldoende, stellende dat het de regering bitter weinig scheelt wat er met het volk gebeurt. “In plaats van dat men zich richt op het volk, richt men zich op een strafproces. De regering moet met haar handen afblijven van de rechtelijke macht, omdat zij die hele triaspolitica waar zij zo geweldig over propageren, in disbalans heeft gebracht”, stelt Etnel.
In zijn betoog, tijdens de behandeling van het Stabilisatie –en Herstelplan van de regering, stelde Sharman concreet dat de voorbereiding van het plan slecht was.
Bestuurlijk onvermogen
Er werd tijdens de afgelopen vergadering telkens door zowel de voorzitter van DNA als parlementariër Amzad Abdoel op gehamerd, dat veel van de zaken die zijn aangehaald tijdens de suppletoire begroting terug zullen komen. De voorzitter had ook aangegeven dat de regering voor eind van de maand de suppletoire begroting zou indienen. “Zij maken dus zelf afspraken en komen het zelf niet na. Dat spreekt van een stukje bestuurlijk onvermogen. Dat is de afgelopen zes jaren steeds gebleken”, stelt Sharman.
Teveel draaien om één persoon
Volgens Etnel is de regering teveel gefocust op het 8 decemberstrafproces, waardoor er geen tijd overblijft voor de echte problemen in het land. “Snapt deze regering wel waarmee zij bezig is? Nee, omdat zij teveel draaien om één persoon. Ik vind dat het moet gaan om de 500.000 mensen in het land die tenminste hun krachten geven om het land te ontwikkelen”, meent de volksvertegenwoordiger.
Sharman concludeerde voor de regering dat, gezien de voorbereidingen van het plan slecht waren, de kans op het falen groot is. Dat ziet hij nu gebeuren. “Het zou daarom beter zijn als de regering met alle relevante maatschappelijke groeperingen aan tafel ging en dan pas met een plan zou komen. Had men dat gedaan, was het plan waarschijnlijk al erdoor heen en misschien al helemaal in uitvoering. Nu worden zaken achteraf nog besproken. Dit heeft allemaal met de slechte voorbereiding te maken”, zegt Sharman. “De problemen van het volk zijn er niet sinds vandaag. De president heeft in zijn jaarrede aangegeven dat wij een precaire situatie tegemoet gaan. De regering Bouterse II zou vanaf toen al bezig moeten zijn met het armoedevraagstuk”, meent Etnel. Sharman hoopt niet dat de regering de komende maand zich alleen richt op het oplossen van de fictieve situatie rond de staatsveiligheid, en het volk in de steek laat.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!