NJP wil duidelijkheid rondom aanpassing inschrijfgeld

Al geruime tijd hebben verschillende berichten gewag gemaakt dat de ouderbijdrage betreffende de bijzondere glo-scholen aangepast zijn naar SRD 250. Recent is ook via welingelichte bronnen vernomen dat collegegelden aangepast zijn naar vermoedelijk USD 300. Vooralsnog heeft minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur deze berichten noch bevestigd noch ontkend. Hij gaf aan nog niet te willen praten hierover. Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft in deze besloten een brief te sturen naar het ministerie om duidelijkheid hierover te verkrijgen. Het NJP had op zaterdag 2 juli gemeend samen met de minister of een vertegenwoordiger van het ministerie hierover te kunnen vergaderen. De minister was uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen aan de leden van het Jeugdparlement. De leden zijn van mening dat alles wat tot nu over de inschrijfgelden is verschenen in de media speculatief is en zij willen daarover meer concrete informatie van de minister hebben.
De vergadering werd echter afgelast, omdat noch de minister noch een vertegenwoordiger is komen opdagen op de vergadering. De NJP wil zijn standpunt omtrent de inschrijfgelden niet geven alvorens het ministerie hierover enkele vraagpunten heeft verhelderd. Maandag zal het NJP een brief overhandigen aan de minister, waarin het naar meer duidelijkheid vraagt. Het NJP geeft niettemin aan dat deze kwestie zijn volle aandacht heeft.

error: Kopiëren mag niet!