Monorath: “Minister Justitie is machtsdronken”

Orde advocaten diep teleurgesteld in Justitieminister SilosDe Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) is diep teleurgesteld op wijze waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zwaar beledigende uitspraken richting de rechterlijke macht, een van de bewakers van de rechtstaat, heeft gedaan. “Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt of dat er vermoedelijk iets mis is gegaan met de juridische kennis van de minister. Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt. Er is niets met de staatsveiligheid aan de hand. Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen”, zegt deken Harish Monorath aan Dagblad Suriname. Van Dijk-Silos voerde op haar persconferentie aan dat de rechterlijke macht als bewaker van de rechtsstaat de grondwet met de voeten treedt en wetten aan een kant zet. De rechtsstaat is volgens de minister ernstig verzwakt. “Deze ernstige verstoring van het evenwicht tussen de drie staatsmachten maakt dat de consequenties hiervan voor land en volk niet te overzien zijn”, constateerde de minister.
Het vonnis van de Krijgsraad is volgens haar niet het incident, dat heeft geleid tot artikel 148, maar is de climax. Volgens Monorath is de minister machtsdronken. De jurist haalt aan dat hij niet kan begrijpen hoe de minister tot de conclusie is gekomen dat rechters in Suriname wetten met de voeten treden. Bovendien is zij ook inhoudelijk ingegaan op de rechtszaak van de EBS versus Wyndham Garden waar haar dochter de verliezende partij was. “Omdat haar dochter heeft verloren, geeft zij de rechterlijke macht de schuld”, vraagt Monorath zich af. De deken benadrukt dat het in ieder geval niet meer mogelijk is om verder te communiceren met iemand die een dergelijk denken eropna houdt. “Het vertrouwen in de minister van Justitie is volledig zoek.” Hij blijft erbij dat er geen enkele verstoring is in de verhouding tussen de drie machten .
Minister vertrapt rechtstaat zelf
Volgens Monorath vormen de minister van Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van het Hof van Justitie en de deken van de Sova de vertegenwoordiging van de rechtstaat. “Dit houdt in dat elk van ons een andere niet op een laatdunkende en onoorbare manier bejegenen. Jammer dat de bewindsvrouw dat heeft gedaan met het instituut dat belast is met rechtsspraak. Ik denk dat er gewoon iets mis is met haar”, benadrukt de deken. Monorath benadrukt dat in tegenstelling tot de punten die Van Dijk-Silos op haar persconferentie heeft aangehaald, zij juist de persoon als minister is die meedoet om vonnissen niet te laten uitvoeren. Hij verwijst naar de zaak van de teruggeroepen DNA-leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan waar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ondanks meerdere vonnissen weigert deze uit te voeren. “Het is bedroevend dat een minister van Justitie, die nota bene al advocaat is geweest, zich op een dergelijke manier leent voor politiek gewin. Wij als advocaten zullen dit nooit toestaan, omdat wij de bewakers zijn van het recht. Wij zullen niet toelaten dat de minister zich op een dergelijke manier uitlaat over de rechterlijke macht”, aldus Monorath.
Gelukkig geen 34 zetels in DNA
Monorath spreekt van geluk dat de regeringscoalitie geen 34 zetels in DNA heeft. Hij gelooft er best wel in dat er misbruik zou worden gemaakt om de grondwet dusdanig te wijzigen, dat de onschendbaarheid van rechters zou zijn afgedaan.
Minister wil op stoel DNA-voorzitter en president HvJ zitten
Monorath benadrukt dat minister een gevaarlijk machtsspel speelt door aan te geven dat zij tientallen wetten gaat maken. “Op die manier geeft zij al aan dat zij de basis van De Nationale Assemblee beslist en dat zij bepaalt wat er in het parlement gebeurt. Zij zit op het hoofd van de voorzitter van DNA.” Volgens de advocaat zorgt de minister ook ervoor dat de rechterlijke macht niet op tijd gelden krijgt voor het aanschaffen van inkt, print- en toiletpapier. Dit is volgens hem een manier waarop de minister de rechterlijke macht probeert te onderdrukken.
8 decemberstrafproces niet helemaal afgedaan
Monorath benadrukt dat het staatshoofd alle voor hem bestaande mogelijkheden heeft aangewend om de vervolging tegen hem in het 8 decemberstrafproces stop te zetten. Artikel 148 van de grondwet is volgens hem succesvol geweest op de Krijgsraadzitting van 30 juni, omdat de procureur-generaal gevolg heeft gegeven aan zijn bevel. Wat de Krijgsraad nu zal doen, wacht hij af tot 5 augustus. “De Krijgsraad heeft ook enkele mogelijkheden hierin. Het is niet dat de zaak helemaal is afgedaan.” Monorath benadrukt dat de president bij het toepassen van artikel 148 niet verplicht is uitleg te geven op basis waarvan hij vindt dat de staatsveiligheid van het land in gevaar is.
FR

error: Kopiëren mag niet!