‎Herkozen Santokhi: “Bestuursleden die onvoldoende presteren, zullen vervangen worden”

Herkozen Chan SantokhiDe Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft gistermiddag op een partijcongres een nieuw bestuur gekozen. De zittende voorzitter, Chan Santokhi, was aanvoerder van de enige kandidatenlijst die ingediend was. Santokhi is bij acclamatie herkozen. In zijn toespraak als de herkozen leidsman van de oranje partij gaf Santokhi in duidelijke woorden aan dat bestuursleden die onvoldoende presteren, bedankt zullen worden. “We gaan periodiek een evaluatie doen over het functioneren van de hoofdbestuursleden.” Bestuursleden die niet goed of onvoldoende presteren, zullen vervangen worden. Op deze dag werd ook het financieel verslag 2014-2015 goedgekeurd.
Santokhi presenteerde voor zijn verkiezingen zijn gevoerd beleid over de afgelopen 5 jaar. Alles wat hij uitgevoerd heeft tussen 3 juli 2011 en 3 juli 2016 is vervat in een boekwerk. De voorzitter bedankte een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd de afgelopen zittingstermijn, maar in het bijzonder Radjkoemar Randietsingh. “Ik wil hem speciaal bedanken voor zijn jarenlange functie als hoofdbestuurslid, maar dat hij deze keer zelf bedankt heeft om plaats te maken voor vernieuwing. En hij blijft de partij dienen, maar dan in een andere hoedanigheid”, zei Santokhi.
Santokhi haalde aan dat er wat commentaar was op de kandidatenlijst. “Maar het was geen commentaar op het beleid van de VHP of het bestuur. Het waren kritieken op enkele kandidaten op de lijst. Deze lijst is samengesteld na consultaties in en buiten de VHP. De criteria waren ingegeven door statutaire en beleidsmatige aspecten, die doorstroming, afspiegeling van de samenleving, breed draagvlak en continuïteit van de transformatie en het beleid garandeerden.” Santokhi haalde ook aan dat de progressie en beleid van het afgelopen 5 jaar niet in een ieders strategie en formule pasten. Hierdoor zijn enkelen ertoe overgegaan om de partij publiekelijk te bespreken of besloten afstand van de partij te nemen. “Ik betreur dit ten zeerste.” De herkozen voorzitter zegt dat zijn partij een grote organisatie is met veel personen en dat je niet een ieder tevreden kan stellen. “Maar we kijken naar het groter belang.”
De VHP-voorzitter haalde ook aan dat de partij zich geleidelijk in de overgangsfase bevindt. “Er wordt stap voor stap gewerkt aan de transformatie, waarbij vooral jongeren, gender en alle landgenoten in het besluitvormingsproces worden opgenomen”, zegt hij. Dat hij bij acclamatie is herkozen, indiceert dat de VHP achter zijn leiderschap en het gevoerde beleid staat. “Er zijn 6 kandidatenlijsten opgehaald, dus er was keus voor indiening van meerdere lijsten. Maar u hebt gekozen voor eenheid, het partijbelang”, zei Santokhi.
De herkozen voorzitter riep zijn leden ook op nu niet in slaap te gaan vallen. “Je moet niet denken dat de verkiezingen ver weg zijn. Ons primair doel is in de politieke trein te stappen. Maar denk erbij ook dat deze trein ook eerder kan passeren. We hebben de taak om de puim opnieuw op te ruimen. We moeten ons voorbereiden om Suriname weer te redden. En we kunnen dat.”
Naast het hoofdbestuur werden er ook voor andere organen binnen de partij nieuwe leden benoemd. De voorzitters van de organen zijn Jules Ajodhia (Partijcongres), Radjkoemar Randjietsingh (Adviesraad), professor Radjesh Mohan (Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijkbureau), Karieshma Mathoera (Jongerenraad), Bholanath Narain (Bemiddelingscommisie), Nitesh Ramdien (Verificatiecommissie), Sheelta Tilakdharie (Gendercommissie), Prahalad Sewdin (Agrarische Raad), Riad Nurmohamed (Dr. Mr. Ir. Jnan Adhin Kennisinstituut), Sharma Lakhisaran (Juridische commissie), Sonny Hira (Internationale Betrekkingen), Dew Sharman (Media- en Communicatiecommissie), Rob Partiman (Integriteitscommissie), Rajen Pahladsing jr. (Financieel-Economische commissie) en Reza Amirkhan (Ondernemerscommissie). De Politieke Raad moet nog bemenst worden. Zeker is dat alle voorzitters van de raden en commissies, alsook ereleden en andere gewezen partijtoppers hierin zitting zullen nemen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!