Zekerheden inbouwen bij versoepeling oprichting nv’s

Assembleeleden zijn het met elkaar eens dat er een versoepeling moet komen bij de oprichting van naamloze vennootschappen (nv`s) in Suriname. Echter moet deze versoepeling niet ervoor zorgen dat controlerende instanties geen grip meer zullen hebben voor eventuele malafide praktijken die de versoepeling met zich mee zal brengen. Dit werd donderdag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) benadrukt door de assembleeleden Stephen Tsang, Amzad Abdoel, Mahinder Jogi, Carl Breeveld en Asiskumar Gajadien bij de nadere wijziging van het Wetboek van Koophandel. Deze wetswijziging betreft maatregelen ter bevordering van het ondernemings- en investeringsklimaat, door de oprichting van een naamloze vennootschap (nv) te versnellen en te vereenvoudigen. Tevens beoogt het de kosten voor oprichting te verlagen en de aansprakelijkheid van het bestuur voor een nv aan te scherpen. Volgens Stephen Tsang, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zullen deze wijzigingen ervoor zorgen dat Suriname zal stijgen op de ‘ease of doing business index’.
Afstappen oprichting nv alleen via notaris
Volgens Amzad Abdoel (NDP) kan hij zich volledig terugvinden in het voorstel om ‘aandelen op toonder’ volledig uit onze nationale wetgeving te schrappen. Volgens de politicus moet ook afgestapt worden van het systeem waar een vennootschap alleen via een notariële akte kan worden opgericht, omdat dit compleet in contrast is met wat in de considerans wordt gesteld. Het wetsvoorstel wil volgens hem juist gaan naar de vereenvoudiging van de oprichting.
Publicatieplicht valt weg
Volgens Asiskumar Gajadien (VHP) komt in deze wet het publicatieplicht voor het oprichten van een nv weg te vallen. Anderzijds is er volgens hem wel een registratieplicht in het handelsregister, dus weet hij niet of er genoeg waarborgen zijn voor wat betreft de informatievoorziening van zo een rechtspersoon. Volgens de politicus moeten er zekerheden worden ingebouwd, zodat er geen vreemde dingen gebeuren met onze rechtspersonen. Met de registratieplicht die er in ons handelsregister is, is het volgens hem ook van belang om een synchronisatie te brengen met de artikelen 7 en 8 van de Wet Handelsregister.
Ondernemingen regelmatig controleren op mogelijk misbruik
Volgens Carl Breeveld (DOE) kan door regelmatige controle van ondernemingen op mogelijk misbruik ervoor zorgen dat toezichthoudende instanties adequaat kunnen optreden. Dit, zodat malafide praktijken kunnen worden voorkomen. Door niet vast te houden aan een verplichte minimumstorting, creëert het volgens hem de mogelijkheid om met SRD 1 al een nv op te richten. Het vervallen verklaren van artikel 38 heeft volgens hem ook als gevolg dat de verklaring van geen bezwaar van de president, niet meer vereist zal zijn voor de oprichting van een nv. Hij benadrukte dat de instantie belast met het toezicht de controle op scherp zet, aangezien de wijziging geenszins de bedoeling heeft ruimte te creëren voor ongeoorloofde praktijken.

Grace periode inbouwen voor startende nv’s

Volgens Mahinder Jogi (VHP) is het belangrijk om te weten wat precies beoogt wordt met deze wetswijziging. “Wij beogen dat er werkgelegenheid ontstaat en dat mensen een emplooi vinden, waardoor zij in hun levensbehoeften kunnen voorzien.” Volgens de politicus moet ook een grace periode met betrekking tot het betalen van belasting voor opstartende nv’s worden ingebouwd. Dit zodat de vennootschap niet vanaf de eerste dag alle calculaties hoeft te maken, maar na een tijd van 2 of 3 jaar als zij al echt goed op hun benen staan. Ook moet de belastingkorting van 38% dan omlaag worden gebracht. Volgens Jogi moet het land niet discriminatoir zijn aan haar eigen mensen.

Mogelijkheid creëren om ‘LTD’ als benaming te voeren

Tsang voerde aan dat aandelen op toonder uit onze wetgeving moet volgens de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF). Vervolgens moet de oprichting van een naamloze vennootschap ook mogelijk zijn in een ander taal dan de Nederlandse. Dit, mits bij de akte van oprichting via de notaris door een beëdigde vertaler onder het getekende de vertaling van het Nederlands aan de akte is gehecht. Zo ook om naast de nv ook de Engelse benaming ‘Limited Company by Shares’ afgekort ‘LTD’ te mogen voeren. Deze maatregel moet het zaken doen op internationaal niveau bevorderen, omdat de nv als rechtsvorm nauwelijks bekend is in het buitenland. Het concept stelt voor om aandeelhouders niet aansprakelijk te laten stellen voor handelingen van een directie. Volgens Tsang moet de aandeelhouder worden beschermd. Voorgesteld wordt om een one-tier monistisch systeem in te voeren waar er een board is bestaande uit executives (directie) en non-executives (rvc). Dit geeft volgens hem voordelen in de efficiënte en besluitvorming. De vergadering is verdaagd naar maandag.
FR

error: Kopiëren mag niet!