Bouterse wil comité-generaal over 8 decemberkwestie

Bouterse wil comité1
Bouterse wil comité2
Bouterse wil comité3President Desi Bouterse heeft maandag aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om de kwestie rondom de zogenaamde ‘constitutionele crisis’ en het 8 decemberstrafproces in een comité-generaal te bespreken. Het staatshoofd wil in besloten verband informatie verschaffen over deze zaak, waarbij volgens hem de staatsveiligheid in gevaar is. De president zei eerder dat nadat het vonnis op schrift beschikbaar was, de situatie veel erger bleek te zijn. Hij deelde mee dat de staatsveiligheid in gevaar is gebracht door de uitspraak van de Krijgsraad. De auditeur-militair zal op donderdag 30 juni zijn requisitoir houden in deze zaak. Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien merkte op dat het staatshoofd na zijn mededeling op 21 juni dagen voorbij heeft laten gaan, zonder dat de volksvertegenwoordiging enige informatie bij heeft gekregen. Volgens hem was ook afgesproken dat de president de tweede brief van Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos naar het parlement zou sturen.
Polanen: ‘Noodtoestand is een beetje ver gezocht’
Volgens staatsrechtgeleerde Sam Polanen moet het staatshoofd wel degelijk een reden hebben als hij deze kwestie achter gesloten deuren met het parlement wil bespreken. “De exacte reden moet u aan de president vragen. Het is een kwestie van de vraag die de president heeft. Het ligt aan het parlement om daarop in te gaan. Als zij akkoord zijn, gaat het door”, zegt Polanen aan Dagblad Suriname. Polanen deelt echter niet de mening van verschillende politici die vinden dat het staatshoofd in besloten verband de wetgevende macht zal vragen om de nodige ondersteuning te verlenen bij het uitroepen van een noodtoestand. “Dat is een beetje ver gezocht. Wat is de aanleiding om dat te veronderstellen?” Volgens de jurist is er op dit moment geen enkel aanleiding om te veronderstellen dat Bouterse een noodtoestand noodzakelijk zou achten.
‘s lands belang niet gediend met noodtoestand
Volgens VHP-fractieleider Chan Santokhi wordt woensdag hierover beslist. “We kennen de onderwerpen en argumenten nog niet en we kijken uit naar woensdag om die te vernemen. Uiteraard is het altijd goed om zaken zoveel mogelijk in het openbaar te bespreken om openheid, transparantie en verantwoordingsplicht van regering te bevorderen, maar dat kunnen we slechts beoordelen op basis van de informatie van woensdag. Ik hoop niet dat het te maken zal hebben met de afkondiging van de noodtoestand, omdat het ‘s lands belang daarmee niet gediend zal zijn”, zegt de politicus tegenover de krant.
Juspol-minister dringend bij president
Bij de late aanvang van de tweede openbare vergadering bleek al gauw dat Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos nergens in de vergaderzaal van de DNA te vinden was. Het was VHP-parlementariër Mahinder Jogi die de DNA-voorzitter vroeg na te gaan waar de bewindsvrouw was, gezien het feit dat zij degene was die de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Vuurwapenwet moest verdedigen. Regeringscoördinator tevens Arbeid-minister Soewaro Moestadja deelde op instigatie van de DNA-voorzitter mee dat de minister dringend bij het staatshoofd moest zijn om de situatie met betrekking tot de constitutionele crisis te bespreken. De minister ad-interim zou haar vertegenwoordigen in het parlement. Eerder heeft Van Dijk-Silos reeds aangegeven dat zij geen enkele crisis heeft geconstateerd. Het was volgens haar slechts een constitutioneel vraagstuk dat zij aan de president heeft kenbaar gemaakt.
HvJ en Sova, deskundigen en DNA-leden zien geen constitutionele crisis
Ondertussen heeft zowel het Hof van Justitie als de Surinaamse Orde van Advocaten aangegeven dat men de crisis, zoals de president dat aangeeft, niet heeft geconstateerd. Beide organisaties blijven erbij dat het 8 decemberstrafproces normaal moet worden voortgezet. Verschillende andere internationale organisaties, juristen, DNA-leden en medeverdachten in het 8 decemberstrafproces delen de mening van de president niet. Een comité- generaal is een besloten vergadering waar het publiek geen deelgenoot van mag zijn. Als zo een vergadering plaatsvindt en er beslissingen worden genomen, blijven die geheim. Alle parlementsleden moeten het geheim houden. Pas wanneer anders wordt besloten tijdens een vergadering, kan de verplichting tot geheimhouding worden opgezegd. Voor het laatst heeft het parlement eind vorig jaar in comité-generaal vergaderd over de kwestie Alcoa.
FR

error: Kopiëren mag niet!