Bond inspecteurs Milieu heeft geloof in minister Volksgezondheid

Het is ongeveer een maand terug dat de acties van de milieu-inspecteurs officieel zijn opgeschort. Het bestuur van Bond Inspecteurs Milieu-Inspectie (BIMI) hadden samen met de leden acties aangekondigd nadat er ontevredenheid heerste ten aanzien van achterstallige bevorderingen, vervoerstoelagen en overuren die niet uitbetaald waren. Na een gesprek met de minister van Volksgezondheid zijn de acties opgeschort. Volgens de bondsvoorzitter, David Bakker, zijn er concrete afspraken gemaakt dat eind augustus de mannen hun vervoerstoelage tegemoet kunnen zien. Het ministerie heeft al concreet opdrachten gegeven aan de mensen dat in orde te maken. De achterstanden met betrekking tot de overuren is men druk bezig ook in orde te maken. Er is in dit kader al een aantal staten verzonden naar het ministerie. Men is ten aanzien van de bevorderingen bezig met de beoordelingen, daarna volgt het natraject. Het is nu dus afwachten op eind augustus. De minister heeft volgens Bakker ook aangegeven waarom er niet eind juli uitbetaald kan worden. “Dit komt vanwege de vakantiegelden, die de overheid eind juli moet betalen. Het zou dan een hele grote hap worden, omdat dit vakantiegeld betreft voor alle ministeries. We hebben dit dus ook aan de leden gezegd het niet eind juli te verwachten.”
De minister had afgesproken de bond op 2 juni te spreken. Hoewel de minister uitlandig was en pas in de ochtenduren terug was, heeft hij zich toch aan de afspraak gehouden. “Ik was verbaasd te zien dat we de minister om 12.00 uur konden spreken. De minister houdt zich aan gemaakte afspraken. De manier hoe de minister zich in de afgelopen tijd zich naar ons toe heeft opgesteld, heeft hij bij ons een indruk achtergelaten dat hij een heel zakelijk mens is. Zo heb ik hem ervaren, als een man van woord”, zegt de bondsvoorzitter. ‘De minister heeft de bond tevens voorgehouden wat hij nog meer van plan is ten aanzien van de dienst. Hij wil deze namelijk tot grotere hoogten brengen en meer in de publiciteit hebben, zodat de gemeenschap weet wat deze dienst allemaal inhoudt. Dit is een traject dat nog afgelegd moet worden, dus een voorbereiding dat wij als dienst gaan moeten doen.’
De bondsvoorzitter zegt dat een aantal klachten is waaraan nog gevolg gegeven moet worden. Er is namelijk een achterstand van 4 maanden, maar dat komt vanwege het kleine aantal manschappen dat deze dienst heeft. “Wij moeten heel Suriname zien te bereiken met ongeveer 78 man. BOG houdt zich bezig met inspectie van allerlei zaken en het werk is veel. We werken er echter naartoe zo snel mogelijk op schema te komen”, zegt bondsvoorzitter David Bakker.

error: Kopiëren mag niet!