Sozavo onderzoekt nationale armoedegrens

final PersberichtNCVAjuni2016Minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft op 17 juni 2016 een Nationale Commissie Vaststelling Armoedegrens (NCVA) geïnstalleerd. De regering vindt het belangrijk dat een actuele armoedegrens wordt gedefinieerd. In het sociaal beleid is armoedebestrijding een prioriteitsgebied.
Vanaf het aantreden van president Desi Bouterse in 2010 neemt de sociale ontwikkeling, maar vooral armoedebestrijding, een centrale plaats in. Er is nooit eerder een armoedegrens vastgesteld, hetgeen indiceert dat Suriname op dit moment geen definitieve armoedegrens heeft. Aangezien er geen breed geaccepteerde schattingen omtrent de omvang en intensiteit van armoede in Suriname zijn, is het maken van beleid ten aanzien daarvan een stuk gecompliceerder.
Ter compensatie van de huishoudens die als gevolg van de maatregelen voor het uitvoeren van het Stabilisatie- en Herstelplan in problemen zijn geraakt, op te vangen, zullen er voorzieningen worden getroffen voor de meest kwetsbare groepen. Daarbij is het bepalen van een reële armoedegrens van eminent belang.
Het ministerie van Sozavo is van mening dat deze armoedegrens een referentiepunt kan zijn voor beleid van zowel publieke als de private sectoren. Voor het bestrijden van armoede is het definiëren daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Door de kenmerken en oorzaken van armoede te analyseren, kunnen effectieve en efficiënte armoedebestrijdingsprogramma’s worden ontwikkeld.
Dit moet ook in een breder beleidsperspectief geplaatst worden. De armoedegrens is in het algemeen een anker voor het sociaal en economisch beleid. Een vertrekpunt, dat gebruikt kan worden om economische of sociale doelstellingen te kwantificeren en om maatregelen op verschillende sociale gebieden voor relevante doelgroepen te onderscheiden. De afwezigheid van een armoedegrens in Suriname belemmert het ontwikkelen van een empirisch onderbouwd sociaal beleid op het gebied van armoedebestrijding. Derhalve neemt het ministerie van Sozavo het voortouw voor het definitief vaststellen van een nationale armoedegrens, conform het sociaal contract van de regering Bouterse/Adhin. Er is daarvoor een Nationale Commissie Vaststelling Armoedegrens (NCVA) geïnstalleerd, welke wordt voorgezeten door de waarnemend directeur van Sociale Zaken, Jerrol Renfurm. De overige leden zijn C. Pawironadi-Dasi (Sozavo), S. Laurens (Sozavo), R. Simons, directeur van de Stichting Planbureau Suriname (SPS), H. van Dams (SPS), E. Karwofodi (SPS), I. Sno, directeur Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), A. Kisoensingh (ABS), F. Lambert (ABS), R. Sobhie, Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), M. Nankoe (IGSR) en J. Mencke (IGSR).

error: Kopiëren mag niet!