Alleyne over prijsaanpassing: Telesur komt er niet onder uit

Albert Alleyne, voorzitter van Consumentenkring Suriname, stelt dat de tariefaanpassingen van het Telecommunicatiebedrijf Telesur op 1 augustus sowieso geen positieve impact zal hebben op de gemeenschap, maar men komt er niet onderuit. “Als de koers omhoog is gegaan, zou het eigenlijk niet eerlijk van ons zijn om te zeggen dat Telesur niet aan prijsaanpassing mag doen, terwijl alle anderen wel aan prijsaanpassing hebben gedaan. Wij van de Consumentenkring vinden het hoog tijd dat er subjectsubsidie verschaft wordt aan de mensen die het absoluut niet kunnen betalen. Dat zal misschien moeten gebeuren bij EBS en SWM, maar ten aanzien van het telefoontarieven gaat dat moeilijk”, zegt Alleyne. De verhoging die het telecombedrijf heeft voorgesteld, ligt ongeveer tussen 35% – 40%.
Alleyne geeft aan dit percentage redelijk te vinden, omdat Telesur niet de hele koersverhoging probeert te verhalen. De Consumentenkring heeft duidelijke gesprekken met Telesur gehad, waarbij is aangegeven dat de efficiëntie in het bedrijf gecorrigeerd moet worden. Afgesproken is dat consumenten het nog altijd door kunnen geven wanneer zij zien dat de voertuigen en andere materiaal van Telesur op oneigenlijke wijze worden gebruikt door arbeiders van het bedrijf, waardoor dit kostenverhogend kan werken. De Consumentenkring heeft ook gesproken over het feit dat Telesur haar diensten moet verbeteren. “We hebben het bestuur er eveneens op gewezen dat het van belang is de service naar de consument toe te verbeteren.” Alleyne zegt wel mee te willen geven dat Telesur heel hard zijn best gedaan heeft om ook het binnenland te ontsluiten. “Dat zijn kosten die zij niet zo gemakkelijk kan verhalen vanwege het feit dat de populatie daar veel kleiner is. We moeten Telesur daarbij toch meegeven dat zij het sociaal aspect daarin heeft meegenomen in haar beleid.” Internationaal zijn er drie zaken die voor de consument van belang zijn, met name hoe is het sociaal denken van het bedrijf, hoe is het milieudenken van het bedrijf en hoe transparant is hun economisch beleid. “Dat zijn allemaal zaken die een rol spelen en die Telesur vrijwel goed heeft meegenomen.”
De Consumentenkring Suriname heeft als één van haar hoofddoelstellingen consumenten bewust te maken wat het belang van budgetteren is en vooral bij te brengen hoe te budgetteren. Vooral gezien de diverse prijsaanpassingen lijkt budgetteren vrijwel onmogelijk. De Consumentenkring-voorzitter is van mening dat hoewel men bijna geen geld heeft, men toch moet proberen te budgetteren. “Met het weinige dat je hebt, moet je leren omgaan en dat is nu eigenlijk de kunst, hoe om te gaan met het weinige dat je hebt.” Verder is voorzitter Albert Alleyne van mening dat de beste oplossing gezien de koersfluctuaties zou zijn dat wij dollariseren. “Wanneer wij dat zouden doen, zouden de problemen helemaal opgelost zijn. Onder dollariseren kunnen we verstaan dat de munteenheid van SRD omgezet wordt in USD. Kortom, de goederen en diensten zullen niet alleen in dollar geprijsd zijn, maar zullen we ook in dollar uitbetaald worden.”

error: Kopiëren mag niet!