VHP boodschap Internationale Yoga Dag

De Verenigde Naties (VN) hebben 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. Een opmerkelijke bijzonderheid hieraan voorafgegaan, is dat het voorstel van de Indiase premier, Narendra Modi, welke hij heeft gedaan in zijn allereerste toespraak in de Verenigde Naties in september 2014, in zeer korte tijd mede ondersteund werd door een overweldigend aantal van 177 lidlanden van de VN, waaronder grote landen als Amerika, China, Rusland, Engeland, Frankrijk, Brazilië. In december van datzelfde jaar is zijn voorstel bij consensus aangenomen door alle 193 leden van de Verenigde Naties. Het aannemen van een voorstel bij consensus is het meest krachtige signaal dat een verenigde wereldgemeenschap kan uitsturen voor het bevorderen van internationale waarden en standaarden. Met de aanname van een Internationale Dag voor Yoga is ook het belang erkend voor de waarde van een eeuwenoude traditionele discipline van 5000 jaar geleden.
Yoga is veel meer dan alleen maar een kwestie van de gezondheid. Yoga is een levensstijl, het ligt in het hart van alle aspecten van het leven, met inbegrip van de politiek. In een globaliserende wereld, die almaar kwetsbaarder wordt en die ernstig wordt bedreigd (klimaatverandering, ziekten, terrorisme) kan yoga bijdragen aan vrede, die begint met de erkenning van het zelf in alle leven, mens en dier. Yoga kan ook bijdragen aan het milieu, omdat ze er vanuit gaat dat de aarde zelf heilig is en respect verdient. Yoga heeft ook iets te zeggen over de wereldrecessie, over het bevorderen van een eenvoudigere manier van leven en een hogere manier van denken. Yoga staat los van welke godsdienstige stroming dan ook en is een techniek die sinds de tijd van de Indus-beschaving wordt beoefend.
Ook op het gebied van de politiek kan yoga als een waardevol instrument worden ingezet, omdat waarden en normen van yoga het beleid van een land positief kunnen beïnvloeden. Voor het individu leidt yoga naar het ontwikkelen van meer begrip, en een meer humane opstelling naar de medemens toe. Voor een land als geheel leidt yoga naar een collectief bewustzijn van hoe met elkaar om te gaan op een waardige en respectvolle manier.
Op Internationale Yoga Dag worden wereldwijd activiteiten ontplooid, die positief dienen bij te dragen aan het individu, de samenleving en een betere wereld. Ook in ons land zijn yoga-activiteiten gepland voor 21 juni. Op te merken valt dat in Suriname yoga al vroeg bekend was vanwege de meegenomen cultuur en tradities door voorouders van Surinaamse Hindoestanen naar het nieuwe vaderland Suriname.
Als politieke organisatie benadrukt de VHP dat de politiek er is voor Surinamers en hun welzijn. Het belangrijkste doel van de partij is welvaart en welzijn te helpen realiseren voor een ieder. De VHP merkt echter op dat met de slechter wordende huidige economische situatie in ons land, de toenemende en verruwende criminaliteit, maar bovenal het steeds toenemende normverval, steeds meer burgers gestrest en depressief raken door een gevoel van wanhoop en van “oen no mang moro”. Juist in deze moeilijke tijd beveelt de VHP het beoefenen van yoga aan voor het vinden van innerlijke rust, ontspanning, energie en het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor Suriname, om zodoende de problemen het hoofd te kunnen bieden.

error: Kopiëren mag niet!