Harish Monorath: ‘Krijgsraad heeft geen enkele constitutionele crisis veroorzaakt’

Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), vindt dat de recente beslissing van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces geen enkele constitutionele crisis heeft veroorzaakt. ‘Artikel 131 lid 3 van de Grondwet stelt duidelijk dat er geen enkele inmenging mag plaatsvinden in rechtszaken die in behandeling zijn bij de rechterlijke macht’, stelt de jurist tegenover Dagblad Suriname. Monorath, die zelf niet weet wat president Desi Bouterse precies bedoelt met een constitutionele crisis, zegt dat politici kennelijk met het vraagstuk zitten over wat precies een eventuele veroordeling van het staatshoofd, die hoofdverdachte in deze zaak is, met zich mee zal brengen. Naast het feit dat Bouterse een ongeschreven immuniteit geniet als staatshoofd, waar hij in zijn functie geen celstraf hoeft uit te zitten, is het volgens de Deken uniek in de wereld dat de zittende president van een land in een strafzaak wordt vervolgd in zijn eigen land. Het enige wat dit volgens hem betekent, is dat de democratie in het land wel leeft. Los van wat de uitspraak in deze zaak zal zijn, dienen alle mensen, zowel de president als leden van het parlement, de rechters wel te eerbiedigen. ‘Als het een ambassadeur, een minister, assembleelid, directeur of oud-president was, had geen beest ernaar gekeken. Nu, omdat het de huidige president is, wil men de behandeling stoppen.’ De advocaat denkt dat de hele wereld op dit moment aan het wachten is op wat er precies zal gebeuren. De uitspraak in het 8 decemberstrafproces zal volgens hem voor nieuwe internationale jurisprudentie zorgen.
Executieve president
Monorath benadrukt dat wij in Suriname een executieve president kennen. Dit betekent dat zelfs De Nationale Assemblee (DNA) met tweederde meerderheid hem niet rechtstreeks kan afzetten. “Dan nog hoeft hij niet af te treden. Hij beslist dat vanwege zijn executieve functie. De president kan nu alleen aftreden als hij dat wil.’ Volgens de ex- parlementariër zou zo een actie wel beteken dat het staatshoofd geen enkele steun meer zou genieten van de volksvertegenwoordiging en automatisch zijn begrotingen niet goedgekeurd zou kunnen krijgen. De enige manier om de president af te laten treden, is dat hij dat ambtshalve doet, na zijn ambtstermijn in 2020 of bij zijn overlijden.
Amnestiewet na start 8 decemberproces aangenomen
Monorath zegt dat het belangrijk is te kijken naar wanneer de Amnestiewet is goedgekeurd en wanneer het 8 decemberstrafproces is opgestart. ‘De wetgevende macht kan geen ad hoc wetten maken, terwijl de rechterlijke macht ook niets anders mag doen dan een vonnis wijzen op basis van de wet en het bewijsmateriaal dat op de rechtszitting is gepresenteerd.’ Een goed voorbeeld volgens hem is bij het erfrecht waar volgens het oud-erfrecht erkende kinderen minder konden erven dan wettige kinderen. Na de wijziging van deze wet mogen nu alle kinderen evenveel erven. Als er een oude boedel is opengevallen, waar de vader en moeder zijn overleden toen de oude wet gold, en je wil anno 2016 verdelen, wordt het volgens de oude regeling verdeeld. In dit specifiek geval was het 8 decemberstrafproces in vergelijking met de situatie uit het erfrecht reeds aanhangig gemaakt voordat de omstreden Amnestiewet in 2012 werd aangenomen. ‘Precies op het moment dat het requisitoir moest worden gehouden, is de amnestiewet gekomen.’ Volgens Monorath was de Amnestiewet bovendien niet correct aangenomen, omdat in eerste plaats De Nationale Assemblee (DNA) niet de instantie is die zelf mag beslissen aan wie zij wel of niet amnestie mag geven. Amnestie moet volgens hem worden gevraagd. De beslissing van de rechter moet volgens hem daarom geëerbiedigd worden. “Als men het eens of oneens is met de rechter zijn er rechtsmiddelen om dat te toetsen. In dit specifiek geval zijn de rechtsmiddelen reeds uitgeput.’ Volgens de advocaat gaat het merendeels om de verzoeken om het strafproces te schorsen en om te wachten op de instelling van het Constitutioneel Hof. ‘Het woord ‘recht op recht’ betekent dat beide partijen recht hebben.’
OM verplicht te rekwirerenHarish Monorath:
‘Krijgsraad heeft geen enkele constitutionele crisis veroorzaakt’
‘President kan nu alleen aftreden, als hij wil’
Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), vindt dat de recente beslissing van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces geen enkele constitutionele crisis heeft veroorzaakt. ‘Artikel 131 lid 3 van de Grondwet stelt duidelijk dat er geen enkele inmenging mag plaatsvinden in rechtszaken die in behandeling zijn bij de rechterlijke macht’, stelt de jurist tegenover Dagblad Suriname. Monorath, die zelf niet weet wat president Desi Bouterse precies bedoelt met een constitutionele crisis, zegt dat politici kennelijk met het vraagstuk zitten over wat precies een eventuele veroordeling van het staatshoofd, die hoofdverdachte in deze zaak is, met zich mee zal brengen. Naast het feit dat Bouterse een ongeschreven immuniteit geniet als staatshoofd, waar hij in zijn functie geen celstraf hoeft uit te zitten, is het volgens de Deken uniek in de wereld dat de zittende president van een land in een strafzaak wordt vervolgd in zijn eigen land. Het enige wat dit volgens hem betekent, is dat de democratie in het land wel leeft. Los van wat de uitspraak in deze zaak zal zijn, dienen alle mensen, zowel de president als leden van het parlement, de rechters wel te eerbiedigen. ‘Als het een ambassadeur, een minister, assembleelid, directeur of oud-president was, had geen beest ernaar gekeken. Nu, omdat het de huidige president is, wil men de behandeling stoppen.’ De advocaat denkt dat de hele wereld op dit moment aan het wachten is op wat er precies zal gebeuren. De uitspraak in het 8 decemberstrafproces zal volgens hem voor nieuwe internationale jurisprudentie zorgen.
Executieve president
Monorath benadrukt dat wij in Suriname een executieve president kennen. Dit betekent dat zelfs De Nationale Assemblee (DNA) met tweederde meerderheid hem niet rechtstreeks kan afzetten. “Dan nog hoeft hij niet af te treden. Hij beslist dat vanwege zijn executieve functie. De president kan nu alleen aftreden als hij dat wil.’ Volgens de ex- parlementariër zou zo een actie wel beteken dat het staatshoofd geen enkele steun meer zou genieten van de volksvertegenwoordiging en automatisch zijn begrotingen niet goedgekeurd zou kunnen krijgen. De enige manier om de president af te laten treden, is dat hij dat ambtshalve doet, na zijn ambtstermijn in 2020 of bij zijn overlijden.
Amnestiewet na start 8 decemberproces aangenomen
Monorath zegt dat het belangrijk is te kijken naar wanneer de Amnestiewet is goedgekeurd en wanneer het 8 decemberstrafproces is opgestart. ‘De wetgevende macht kan geen ad hoc wetten maken, terwijl de rechterlijke macht ook niets anders mag doen dan een vonnis wijzen op basis van de wet en het bewijsmateriaal dat op de rechtszitting is gepresenteerd.’ Een goed voorbeeld volgens hem is bij het erfrecht waar volgens het oud-erfrecht erkende kinderen minder konden erven dan wettige kinderen. Na de wijziging van deze wet mogen nu alle kinderen evenveel erven. Als er een oude boedel is opengevallen, waar de vader en moeder zijn overleden toen de oude wet gold, en je wil anno 2016 verdelen, wordt het volgens de oude regeling verdeeld. In dit specifiek geval was het 8 decemberstrafproces in vergelijking met de situatie uit het erfrecht reeds aanhangig gemaakt voordat de omstreden Amnestiewet in 2012 werd aangenomen. ‘Precies op het moment dat het requisitoir moest worden gehouden, is de amnestiewet gekomen.’ Volgens Monorath was de Amnestiewet bovendien niet correct aangenomen, omdat in eerste plaats De Nationale Assemblee (DNA) niet de instantie is die zelf mag beslissen aan wie zij wel of niet amnestie mag geven. Amnestie moet volgens hem worden gevraagd. De beslissing van de rechter moet volgens hem daarom geëerbiedigd worden. “Als men het eens of oneens is met de rechter zijn er rechtsmiddelen om dat te toetsen. In dit specifiek geval zijn de rechtsmiddelen reeds uitgeput.’ Volgens de advocaat gaat het merendeels om de verzoeken om het strafproces te schorsen en om te wachten op de instelling van het Constitutioneel Hof. ‘Het woord ‘recht op recht’ betekent dat beide partijen recht hebben.’
OM verplicht te rekwireren
Monorath benadrukt dat er op dit moment geen vonnis is gewezen. De verdachten kunnen in dit geval vrijgesproken worden, ontslagen worden van alle rechtsvervolging of veroordeeld worden. Voor hetzelfde kan in deze zaak ook gesteld worden dat er geen redelijk bewijs is en elk redelijk termijn is overschreden. Bovendien is het OM verplicht te rekwireren en kan zij deze zaak niet seponeren. Monorath vindt het de normaalste zaak dat de leiders van de drie machten overleg met elkaar voeren, omdat dit soort zaken vaker plaatsvinden.
FR

error: Kopiëren mag niet!