Surinaams intelligentsia monddood en lui

Er zijn ontwikkelingen gaande in Suriname die te maken hebben met de nieuwe economische realiteit van het land. Die economische realiteit is dat er minder geld is aan de ene kant en aan de andere kant dat het geld dat gespaard was, is ‘gebost’ in een razende versnelling en dan notabene vlak onder de neus van de president. We zijn nu aan de deur van het IMF en een aspect van die affiliatie is dat de zogenaamde subsidies aan de EBS moeten worden afgeschaft. Dat betekent dat de stroomprijs niet meer voor een deel betaald wordt door de regering van Suriname, maar door de bevolking zelf. We hebben eerder gesteld dat dit niet betekent dat de EBS meer geld tot haar beschikking heeft, alleen dat de bron van dat geld is veranderd. Over de stroomprijs zijn er verschillende theorieën. Er zijn welgeteld maar 2 deskundigen die zich hebben uitgelaten over de energie. Er zijn energiecommissies door de regering benoemd, maar geen van deze deskundigen was daar onderdeel van. De laatste reactie is van ir. Neus. Het komt niet vaak voor dat objectieve deskundigen zich uitlaten over overheidsbesluiten die diep ingrijpen in het leven van de burger. Vaak zijn gekleurde of onder druk gezette deskundigen aan het woord, zoals in het geval van de terugroeping van de twee teruggeroepen overlopers van de PL. De analyse van de deskundige, waarbij hij tot de conclusie komt dat niet de staat EBS subsidieert maar omgekeerd, heeft voor een discussie gezorgd in de samenleving. De gemiddelde burger met een slechte scholing begrijpt misschien wel de conclusie, maar niet het achterliggende verhaal. Zulke conclusies worden niet elke dag getrokken door de deskundigen, die zijn zo een beetje lam geslagen en monddood. De samenleving mag in vrede zijn, de samenleving mag in oorlog zijn, de Surinaamse academici laten niets van zich horen buiten de politieke partijen om. De conclusie van de deskundige wordt door de NH-minister bestreden. De deskundige zou in zijn berekeningen bepaalde factoren hebben weggelaten. Het is een positieve zaak dat de academici de stellingen en opvattingen en overheidsbesluiten van de regering, met wetenschappelijke onderbouwing ter beschikking stellen. Deze cultuur bestaat niet in Suriname. Academici zien hun rol en hun functioneren los van de maatschappijproblematiek, en stellen hun persoonlijke belangen centraal. Aan het eind van de dag leveren ze geen bijdrage aan een betere samenleving en goed bestuur. De minister bekritiseert de tegenspraak, de criticus gaat verder in het blootstellen van fundamentele en structurele gebreken op het relevante ministerie van NH. De criticus vindt dat NH te maken heeft met capaciteitsgebrek, dat wil in Suriname vaak zeggen dat niet de juiste man op de juiste plek is gezet, wel favorieten en vrienden. NH is een plek van ingenieurs die hun vak(kennis) niet zijn vergeten, zeker in een land als Suriname. Nu zou er opeens sprake zijn van het verlagen van de stroomprijzen in fasen, het zou opeens wel mogelijk zijn. De vraag rijst dat, terwijl de samenleving tranen met tuiten huilt, waarom de NH minister niet zelf tot deze verlichtende oplossingen kan komen. Wat doen de deskundige en technische afdelingen en ambtenaren van dit ministerie? Wil men wel werken of komt men alleen om de presentielijst te tekenen? Is men bezig dwars te liggen omdat men de minister niet lust, nieuwe leidinggevenden niet lust of beleidsadviseurs niet lust? Of is men namens oppositiepartijen bezig het ministerie te saboteren? Of willen de aanwezige (niet thuis gezette) ambtenaren wel, maar kunnen ze het werk niet aan? Er zijn veel bittere pillen in de fiscale sfeer te slikken, maar het is waarschijnlijk mogelijk om deze te vermijden, maar de ambtenaren gaan altijd voor de gemakkelijke oplossingen, niet voor de oplossingen waarover men het hoofd moet breken en moet zweten. Ir. Neus gaat verder, zoals het een wetenschapper betaamt. Hij vermoedt dat NH ‘problemen heeft met de expertise op het ministerie’. Dit kan een heleboel betekenen, van afwezigheid tot onwil. Hij vermoedt ook dat de rekeningen van Suralco niet goed worden gecontroleerd. Ondanks het handhaven van hogere koers dan NH komt het stroomtarief van Neus op 50% minder dan het tarief vastgesteld door de overheid. Ir. Neus trekt conclusies die in Suriname niet worden getrokken door objectieve deskundigen, men noemt het kind niet bij de naam, we zijn laf en leggen de vinger niet op de zere plek. Hij zegt dat hij het gevoel heeft dat ambtenaren hun werk niet willen doen. Hij zegt dat dat niet acceptabel is. Dat betekent dat de samenleving op moet komen tegen de onwil en de luiheid van ambtenaren die bijna gratis op de universiteit hebben gestudeerd en nu niets willen doen.

error: Kopiëren mag niet!