Zelfreflectie en zuivering van ziel en lichaam belangrijk bij Ramadan

Het begin van de Ramadan is een tijd om Allah te bedanken voor het feit dat Hij ons een kans geeft om te vasten en de voordelen uit deze spirituele ervaring te verwerven. Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor een ieder die daartoe in staat is. Dit zegt de politieke partij VHP in een verklaring in verband met Ramadan, die vandaag begint. De maand Ramadan geeft de moslims de mogelijkheid om het lichaam en de ziel te reinigen, maar bovenal geestelijk te ontwikkelen. Wat moslims als eigenschap zeker moeten hebben, is geduld en rechtvaardigheid. Deze zijn de twee grote drijfveren van hun karakters. Vanuit deze twee drijfveren kunnen er goede eigenschappen ontwikkeld worden.
Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel, lichaam en dank uitbrengen aan Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. De Ramadan is een periode om solidariteit binnen de gemeenschap te bevorderen en te vergroten. Tijdens de Ramadan is de moslim continu bezig met zelfreflectie. Met andere woorden als hij bij zichzelf te rade gaat wat goed en verkeerd is en eerlijk is tegen over zichzelf en vervolgens verbetert, dan pas kan hij een wending geven aan zijn levenswijze. De moslim doet dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de gemeenschap.
Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden vrijwillige nachtgebeden verricht. Moslims verwelkomen het vasten, zoals de aarde de regen, omdat het een maand is van goede dingen. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen op de wereld. De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Het vasten is de sleutel tot een werkelijke, oprechte, toereikende en universele dankbaarheid. Laat de maand Ramadan een maand zijn waarin jouw goede daden vermeerdert en waarin je afstand neemt van zonden. De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden.
Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht. Het vasten leert de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden. We dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen dan ijverig te trachten deze zwakheden af te zonderen door Allah te vragen om Zijn vergeving en bescherming. Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat, heeft het vasten voor hem geen nut.
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op niet- moslims, om alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel, namelijk het vasten. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. De partij is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag en daarom maakt dit een zeer diepe indruk op de partij. Aan alle moslim broeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vasten periode. De VHP wenst de samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toe.

error: Kopiëren mag niet!