Sarnami Hai

Drs. Soerinder Hanoeman
Drs. Soerinder Hanoeman
De onderwijskundige Surinder Hanoeman, lid van het politiek platform Seti Sranan en bestuurslid van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling, noemt het Hindoestaans bevolkingssegment voorbeeldig. Er ontspon zich in verband met de herdenking van 143 jaar Hindoestaanse Immigratie een gedachtenwisseling met Dagblad Suriname, die in het kort inhield dat de onverbrekelijke band tussen de Hindoestanen Suriname ten goede komt. Vanaf de oprichting van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) hebben personen, die niet aan hun trekken konden komen, zich aangesloten bij andere politieke groepen of hebben politieke partijen opgericht. Geen van allen hebben voet aan de grond gekregen. Het waren eendagsbloemen die immers zijn teleurgesteld geworden. Ook anno 2016 vinden zij de weg naar huis terug. De Hindoestaan is diep in het hart conservatief. Mag het zo zijn dat bij de andere bevolkingsgroepen het oprichten van nieuwe politieke partijen voortdurend plaatsvindt, bij de Hindoestaan komt het minder voor. De hechte band onder deze bevolkingsgroep maakt de VHP krachtig.
Leiders worden niet klakkeloos gevolgd
Volgens Hanoeman laat de kritische toon die klinkt binnen de VHP horen dat de leden van deze politieke vereniging geen makke lammetjes zijn. Er wordt geageerd. Er wordt woord, weerwoord en wederwoord gegeven. Het zogenaamde democratisch principe leeft. Leiders worden niet klakkeloos gevolgd. De rivaliteit doet de partijpolitiek opborrelen. Bekrompenheid en vasthoudendheid worden opgelost. Zo wordt starheid voorkomen. De interne tegenstellingen en heftige bewegingen doen de partij goed. Het verstand wordt daardoor gescherpt en maakt de mens bewust.
De intelligentsia
De Hindoestaanse intelligentsia wordt door drs. Hanoeman geprezen. De intellectuelen profileren zich nationaal en internationaal. Cultureel staat de Hindoestaan sterk, economisch precies hetzelfde. De kleine landbouw van dit deel van de bevolking voedt Suriname. Vol trots zegt de Hindoestaan: ‘Suriname, hier ben ik.’

error: Kopiëren mag niet!