Kenniskring debatteert over energietarieven

Kenniskring (KK) organiseert op dinsdagavond 7 juni een discussie in het Lalla Rookh-gebouw en wel om 20.00 uur. De EBS-tarieven houden de samenleving alsmaar bezig. Diverse deskundigen hebben hun visie gegeven over de hoogte van de kilowattuurprijs en dat de grondslag van de calculatie niet juist is vanwege het ontbreken van juiste en betrouwbare kostgegeven, die de werkelijke kostprijs zouden moeten benaderen. Het is niet onbekend dat er in het recent verleden verkeerde besluiten zijn genomen, dure aankopen zijn gedaan en investeringen zijn gepleegd waarbij zaken zelf door de justitie zijn onderzocht en waarover de samenleving tot heden niets heeft vernomen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een lening van US$ 478 miljoen goedgekeurd met als voorwaarde dat de subsidies van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) worden afgebouwd. De elektriciteitstarieven waren als met 60% verhoogd en wil men nu dat de grootste verbruikers de zwaarste lasten moeten dragen. Het hotelwezen o.a. had ernstige bezwaren aangetekend en steeds meer kwam de vraag hoe het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen op het tarief kwam. Deskundigen beweren dat de samenleving teveel in rekening wordt gebracht en zij dus voor het mismanagement en het teveel aan personeel met haar hoge sociale lasten van de EBS moet opdraaien.
Ook de Brokopondo Overeenkomst en het Kwh-tarief dat Suriname in 1999 is overeengekomen, is zeer hoog en vraagt naar heroverweging. Ir. Edmund Neus belicht in de lezing stapsgewijs de aspecten die te maken hebben met de opbouw van het kilowatt uurtarief, waarbij hij de prijs van de conversie van olie naar kWh, generatoren, hydro energy, transmissie en distributie alsook personeelskosten in beschouwing neemt. Hij is niet mee eens dat overheid het tarief op 16 dollar heeft gesteld en jaarlijks vele tientallen miljoenen US$ aan zal overhouden om dus bijvoorbeeld het IMF terug te betalen. Ingenier Ruben Yang, energiedeskundige en zelf ex-Suralconier en ex-Staatsolie power engineer, zal de energie topic verbonden aan het tarief belichten. De avond begint exact om 20.00 uur en een ieder is welkom tegen een bijdrage. Kenniskring is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid en business community.
Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK-members in staat zijn hun individuele en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om door middel van contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk of maatschappelijk voordeel te behalen. Uw informatie is zeer vertrouwelijk en alleen per bcc mail worden uitnodigingen en andere belangrijke informaties gestuurd. KK kent geen bestuur, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage ter dekking van kosten van die avond.

error: Kopiëren mag niet!