Personeel AZP en ‘s Lands Hospitaal al betaald

Het is niet zeker van alle ziekenhuizen, maar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het ‘s Lands Hospitaal hebben aangegeven nog deze week hun personeel uitbetaald te hebben. Het AZP heeft haar personeel sinds maandag 30 mei al uitbetaald. Dat zegt directeur Antoine Brahim aan Dagblad Suriname. Het is wel zo dat sommige mensen rekeningen hebben bij bepaalde financiële instellingen, bij wie het wat langer duurt om over hun geld te kunnen beschikken. Zo kan het zijn dat iemand pas op de eerste dag van de maand zijn geld heeft gehad, maar dat zijn echt uitzonderingen. Het is voor de zorgverleners en AZP een heel vervelende situatie geworden, waarmee men al langer dan een jaar te kampen heeft. “Vanwege de financiële tekorten nemen de ziekenhuizen te weinig voor de verrichtingen en behandelingen die wij doen om daarmee de continuering van de diensten te garanderen. En daarvoor moet er echt structureel een oplossing voor gevonden worden”, vindt de directeur.
Goede gesprekken met de vaste commissie Volksgezondheid
De directeur wil benadrukken dat er heel goede gesprekken zijn geweest met de vaste commissie van Volksgezondheid in het Nationale Assemblee met voorzitter Jenny Simons erbij als wel met de Nationale Ziekenhuisraad. “Het is duidelijk dat ze op de hoogte zijn van onze problemen en een groot deel van die problemen kennen en hetzelfde geldt voor het ministerie van volksgezondheid”, zegt Brahim. Waar het AZP erg blij om is, is het feit dat het ziekenhuis bij is met de financiële verslaglegging, zoals de jaarverslagen en de interne jaarrekening van het ziekenhuis over het jaar 2015. Ondanks dat die cijfers worden gecontroleerd door de Clad worden er toch vragen gesteld ten aanzien van het uitgavenpatroon op bepaalde posten. De minister heeft ongeveer 2 maanden geleden mede om die reden besloten een quick scan team in het leven te roepen, dat het ziekenhuis monitort. Het team bestaat uit deskundigen en men is dus al 2 maanden bezig met de doorlichting. “We zijn daarover erg verheugd, omdat men zelf kan zien met wat voor problemen we geconfronteerd worden. We zijn nog niet zo ver dat wij onze lange termijn doelstellingen hebben gerealiseerd. Maar men heeft ook kunnen zien dat er inmiddels een behoorlijk stuk ordening heeft plaatsgevonden in dit ziekenhuis.”
AZP bezig met herstructureringsprogramma
Het ziekenhuis heeft vanaf 2013 een gezondmakingsprogramma (herstructureringsprogramma) als onderdeel van het strategisch plan in uitvoering gebracht. “Wat ons ophoudt bij de realisatie van de doelstellingen is dat je dus iedere maand met enorme hoofdbrekens zit om te kijken hoe de financiële problemen het hoofd te bieden. We zullen daarbij moeilijke besluiten moeten nemen. We zij gewend om bepaalde voorraden aan medicamenten, medische gebruiksartikelen, vervangging van zorgapparatuur aan te schaffen en dingen op een bepaalde manier te doen. Echter zijn we beperkt en moeten we bepaalde keuzes maken”, zegt directeur Brahim. Volgens de AZP-directeur vergt dat veel tijd en energie. Vooral om toch erin te slagen elke eind van de maand de lonen in orde te maken. “We hopen dat de precaire situatie waarin de ziekenhuizen verkeren en ook het AZP, dat we daar snel een ommekeer in kunnen brengen. We zijn er echter ook van overtuigd dat het quick scan team hierin oplossingen kan aandragen. Hun primaire verantwoordelijkheid is de rapportage naar het ministerie toe. De bevindingen zullen dus eerst aan de minister voorgehouden worden voordat wij iets hiervan horen. Als ziekenhuis zijn wij sowieso ook benieuwd naar de resultaten”, aldus de AZP-directeur.

error: Kopiëren mag niet!