Installatie bestuur Districtscoördinatie Team VHP Paramaribo

In het kader van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) is door voorzitter Chan Santokhi, op dinsdag 31 mei een nieuw Districts-Coördinatie Team (DCT) bestuur van VHP- Paramaribo geïnstalleerd.
Nu is er een bestuur van 19 personen, conform de statuten kan het DCT bestuur aangevuld worden tot 25 leden. De voorzitter van de partij is in genoemde hoedanigheid, voorzitter van alle districtsbesturen die op zijn beurt de taken en verantwoordelijkheden delegeert naar de ondervoorzitters van het bestuur.
De leden die zitting hebben in het nieuwe bestuur zijn goed gemotiveerd om de verantwoordelijkheden die met zich meebrengen op zich te nemen.
De partij- voorzitter heeft uitputtend aan de orde gesteld wat het doel is van de instelling van een Districts-Coördinatie Team. In elk district zal een nieuw DCT bestuur gepresenteerd worden.
De districtsbesturen zullen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen aangenomen dat zij aan de vereiste criteria voldoen zoals doorgroei en doorstroming, nieuwe gezichten, reflectie van de samenleving en personen die zich ook daadwerkelijk committeren om zich in te zetten voor de partij voor sterke interne structuren.
Deze structuur zal voorts een actievere rol moeten vervullen naar de ressortbesturen en de respectieve kernen toe. De informatievoorziening naar de structuren toe zal opgevoerd worden. Kortom, deze nieuwe leiding wordt in staat geacht de vernieuwingsfilosofie van de VHP gestalte te kunnen geven hetgeen ook blijkt uit de samenstelling daarvan.
In deze tijd van financieel-economische crisis zal de VHP een baken in zee zijn voor de gehele gemeenschap middels een goede representatie van de samenleving in de interne structuren.
Onder dankzegging van het vorige Management-Ondersteunings-Team (MOT) is ook veel succes toegewenst aan de heer Dew Sharman, die de functie van 1e ondervoorzitter bekleedt. Mevrouw Maaltie Sardjoe, is secretaris van DCT-Paramaribo. De vorige MOT leden zullen hun kennis en kunde op een andere manier inzetten voor de VHP.
In de leiding van DCT Paramaribo zitten ook jongeren zoals, Alven Roosveld, 2e vervanger van ondervoorzitter Dew Sharman en Kishan Ramsukul als vervanger van secretaris Maaltie Sardjoe. Hiermede geeft de partij mede invulling aan de dynamische hervormingen vastgesteld in de resultaten van het VHP partijcongres.

error: Kopiëren mag niet!