Gratis zorgverzekering bij Self Reliance stopgezet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de overeenkomst met verzekeringsmaatschappij Self Reliance voor basiszorgverzekering voor kinderen tot 16 jaar en 60 plussers opgezegd. Als reden wordt opgegeven ‘de precaire situatie van staatsfinanciën’. De opzegging is vandaag schriftelijk meegedeeld aan de hoofddirecteur van Self Reliance, Maurice Roemer. Het is nog niet duidelijk of Staatsziekenfonds belast zal worden met de verzekering van kinderen tussen 0-16 jaar en mensen vanaf zestig jaar. Deze verzekering wordt betaald door de Staat.

error: Kopiëren mag niet!