SBF springt in vijver CDB

1 SBF springt in vijver CDBDe Caribbean Development Bank (CDB) heeft in samenwerking met het Suriname Business Forum (SBF) een driedaags workshop gehouden. De training die tijdens deze workshop werd verzorgd, is onderdeel van het samenwerkingsverband dat SBF heeft met de CDB om te komen tot versterking van instituten in Suriname om projecten te kunnen formuleren. Het gaat bij deze om projecten die een bijdrage kunnen leveren aan productie, werkgelegenheid en exportbevordering.
Er zijn algemene regels, maar instituten hebben individueel vaak hun eigen normen, waar hun organisaties aan moeten voldoen. Op deze workshop hebben de deelnemende organisaties (van de overheid/ het bedrijfsleven/de vakbeweging) geleerd, waaraan zij moeten voldoen en hoe zij hun projecten moeten schrijven om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de CDB. De training werd verzorgd door de twee gecertificeerde trainers van SBF. Suriname is lid van de CDB. Het ministerie van Financiën is de formele vertegenwoordiger van Suriname bij de bank.
De bank kent twee vormen van ondersteuning, namelijk leningen (die terugbetaald moeten worden) en grants (geld dat niet terugbetaald hoeft te worden). Het SBF kijkt meer uit naar projecten die middels grands kunnen worden gefinancierd. “Wij hebben het moeilijk in deze crisistijd. In deze tijd hebben wij vooral productie en export nodig. Daar heeft de CDB dus specifieke fondsen voor. SBF is gewoon in die vijver gesprongen en kijkt naar hoe wij die fondsen kunnen aantrekken om instituten te trainen”, zegt SBF-voorzitter Gilbert van Dijk.
SBF is een bij wet geïnstitutionaliseerd orgaan dat publiek-private dialoog stimuleert om ondernemerschap te bevorderen. “Wij verlenen in het proces van ontwikkeling een kleine, maar niet onbelangrijke bijdrage. Het model dat wij hebben ontwikkeld, zou prima werken met alle fondsen die wij nu proberen te zoeken voor de oplossingsmodellen in onze economie”, aldus Van Dijk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!