Kennis maakt macht

Al een paar keer heb ik om me heen opgemerkt dat men de zin van studeren niet inziet. Het zou niet zoveel verschil maken of je nou wel of geen opleiding hebt. Het gemiddelde Intelligentie Quotiënt ( IQ=100 ) is voor de meeste mensen hetzelfde. De IQ geeft aan hoe intelligent je bent. De meeste mensen zijn ongeveer even intelligent. Hoe komt het dan dat vele mensen in Suriname dan toch geen hogere opleiding hebben? Het antwoord is simpel: de mogelijkheid tot verdere studie wordt niet in de buurt aangeboden. Ik weet nog dat mijn oma vertelde dat ze vroeger kilometers moesten lopen om bij de lagere school aan te komen. De drempel om te studeren is op zo een manier hoog gelegd. Oké, de situatie is ondertussen wel wat veranderd. Lagere-, mulo- en middelbare scholen zijn op de meeste plaatsten wel te vinden. Echter zijn het opleidingen die de basis vormen. Dit houdt in dat je genoeg kennis hebt voor een vervolg opleiding, je hebt nog geen vakinhoudelijke kennis vergaard. Vervolg opleidingen zijn vooral in de hoofdstad te vinden of via particuliere instellingen, vaak alleen voor de elite beschikbaar vanwege de hoge kosten. Behalve intelligentie spelen ook motivatie en doorzettingskracht een grote rol. Zo had ik laatst een gesprek met mijn overgrootvader (96 jaren oud! ). Hij heeft in zijn jonge jaren zijn best gedaan om iets van zichzelf te maken. Na veel beroepen gehad te hebben is hij vooral werkzaam geweest als apotheker en laborant. Let wel, zonder officiële opleiding; maar hij had altijd de droom voor ogen om dokter te worden. Gewoon door uit te proberen (ondernemend), te willen (motivatie) en op zoek te zijn naar een weg (doorzetten). Petje af hoor overgrootvader! Vele grote namen uit de geschiedenis hadden echt geen universitaire opleiding en hebben toch bergen weten te verzetten. Deze moeilijke weg naar macht door kennis wordt vergemakkelijkt als je een hogere- of vakopleiding hebt. Een deskundige op de juiste plaats, kan veel efficiënter te werk gaan dan iemand die wel wil maar het wiel opnieuw moet uitvinden. Bijvoorbeeld een groep mensen die proberen met een waterpomp het waterpeil van een afvoergoot omlaag te krijgen zodat de erven niet meer onder water zouden staan. Een deskundige zou de hoeveelheid kubieke liter water die per uur gepompt zou kunnen worden afwegen tegen de hoeveelheid kubieke liter water die in de goot zit en inzien dat het een onmogelijke klus was.
Door een (vak)opleiding kunnen situaties beter ingeschat en beoordeeld worden en de juiste acties ondernomen worden. Zo kunnen bedrijven beter geleid worden, districten meer tot ontwikkeling gebracht worden en landen geregeerd worden. Ondertussen zijn er genoeg hoger afgestudeerden die staan te popelen de juiste functie te bekleden. Helaas gaat dat ook niet, want hij kent u niet, u bent niet zijn vriend. De master titel kan aan de muur blijven hangen, de vriend krijgt de baan. Maakt kennis hier macht?
Stichting Edumax, ontwikkeling en advies wil Suriname vooruit helpen door haar kennis in te zetten door projecten te ontwikkelen en gerichte adviezen te verstrekken. Deze stichting is opgericht door Vazra Ramgoelam, Bachelor of Education; zij is bezig haar Master of science in Onderwijswetenschappen af te ronden aan de Open
Universiteit.
Mail mij: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!