Meteropname noodzakelijk en verplicht voor opmaken juiste rekening

In het streven van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) naar een efficiëntere bedrijfsvoering, is zij genoodzaakt maatregelen te treffen indien zij geen meteropname kan verrichten bij haar klanten. Elke verbruiksmeter (kWh meter) is eigendom van de EBS, die te allen tijde op haar beurt moet zorgen, voor de juiste werking van dit meetinstrument. De verbruiksmeter registreert namelijk het elektriciteitsverbruik van de klant, zodat de EBS de elektriciteitsrekening kan opmaken.
De EBS neemt maandelijks de meterstand op (meteropname) bij haar ruim 150.000 klanten. Indien het niet gelukt is om de meteropname te verrichten, gaat de EBS voor die maand over tot het berekenen van het elektriciteitsverbruik op basis van de vorige verbruiken van de klant.
Het komt nogal voor dat de EBS genoodzaakt is om op grond van achtereenvolgende maanden het elektriciteitsverbruik te berekenen, omdat zij niet in staat wordt gesteld de meterstand op te nemen. Zodra de EBS de juiste meterstanden heeft kunnen opnemen, zal de juiste rekening over de verbruiksperiode worden gepresenteerd. Het is hierbij niet uitgesloten dat er een hoge rekening aan de klant wordt gepresenteerd. Om deze gevallen te voorkomen, blijft de EBS aandringen bij haar klanten om haar herhaaldelijk toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter, zodat de juiste meterstanden kunnen worden waargenomen en geregistreerd. Ondanks de inlichtingen en verzoeken van de EBS hebben ruim 8000 klanten verstek laten gaan. De EBS doet opnieuw, om ongerief en onnodige extra kosten te voorkomen, een beroep op al haar klanten om de meteropnemers regelmatig toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter of de meterstanden consequent zelf door te geven via de Klantenservice op het nummer 175, via de EBS website www.nvebs.com of bij een EBS dienstencentrum dicht bij u, voor de opmaak van de juiste elektriciteitsrekening.
Let wel: het zelf opgeven van de meterstand vrijwaart de klant niet van de plicht om de meteropnemer toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter.

error: Kopiëren mag niet!