Beleid naar rijstboeren gefaald

Op 1 oktober 1985 werd door de toenmalige regering de STAATSCOMMISSIE RIJST ingesteld om richting te geven aan de ORDENING VAN DE BEDRIJFSKOLOM RIJST. In de Staatscommisie Rijst hadden o.a. zitting Arthur Zalmijn (consultant-voorzitter), Ir. Winston Ramautarsingh (consultant Pro-Plan), Drs. Keremchand Raghoebarsingh ( consultant- ex VHP Minister L.V.V.) A.Graanoogst ,B.Sital , R.J. Elmont. In 1988 heeft deze commisie een drie-delig Rijstrapport uitgebracht. Op blz.87 van dit rapport (deel 1) lezen wij:…”verwacht wordt dat Guyana door de geplande en gerealiseerde investeringen en reorganisatie in de rijstsector in staat is zijn exportsurplus te vergroten en de kwaliteit van het exportprodukt te verbeteren. Nu reeds worden er partijen rijst geleverd in Europa die van betere kwaliteit zijn dan de cargorijst afkomstig van de kleine pelmolens in ons land…..”
Hierna kregen wij een zgn.”productschap” geheten N.V. SUREXCO. Van overheidswege ingesteld om de rijstsector te ordenen, reguleren en de export te begeleiden. Dit is reeds ter ziele en nooit is er een studie of rapport verschenen waarom SUREXCO morsdood is gegaan. Hierna kregen wij de NATIONALE RIJSTRAAD en weer de “PADIE-OPKOOP COMMISSIE” . Allemaal instellingen die morsdood zijn en begraven zijn op L.V.V. Het Ministerie van L.V.V. beschikt reeds decennia over super rijstdeskundigen (ambtenaren, adviseurs en consultants ) Enkelen hebben tevens in prive consultant buro’s en worden voor elk consultant rapport in U$ dollars en Euro’s uitbetaald” : Arthur Zalmijn—Winston Ramautarsingh—Keremchand Raghoebarsingh — R.Elmont —huidige minister S.Algoe—Soedeschand Jairam—Lekhram Soerdjan. Allen rijstdeskundigen en kenners van de rijstsector van Suriname. Heel veel consultants rapporten over de landbouw—rijstsector liggen in de kasten van het Ministerie van PLOS- en Ministerie L.V.V. Kennis in overvloed en door Suriname rijkelijk in usa.dollars en euro’s aan consultants betaald. Drs. Keremchand Raghoebarsingh en Ir. Winston Ramautarsingh (Pro Plan consultancy) dragen hiervan goed kennis. Hoeveel van deze rapporten zijn daadwerkelijk uitgevoerd?
In de periode 2000-2010 (tien jaar lang) heeft de politieke partij VHP, onafgebroken het Ministerie van L.V.V. met als ministers Geeta Gangaram Panday (jurist) en Keremchand Ragoebarsingh (econoom, rijstdeskundige, consultant) mogen beheren en beleid maken en uitvoeren. De rijstdeskundigen Arthur Zalmijn en Winston Ramautarsingh waren als adviseurs en consultants aan deze twee VHP ministers verbonden . Raghoebarsingh heeft de rijstsector toen geliberaliseerd en de padi producenten overgeleverd aan de grillen en grollen van de wereldmarktprijs ,van vraag en aanbod en de willekeur van opkopers van padi. Deze opkopers van padi ,verwerkers en exporteurs van cargo-rijst en rijst zijn de feodale eigenaren , feodale heren en meesters van de rijstsector. Zij bepalen naar willekeur de opkoopprijs van padi ,sluiten wurgcontracten met de padiproducenten, geen schriftelijke koopovereenkomsten aanwezig (mondeling en bonnen -systeem). Willekeur bij betaling van de opgekochte padi door deze opkopers . Er zijn padiproducenten die langer dan een jaar op betaling wachten en ten gevolge hiervan wanbetalers geworden zijn van de bankinstellingen.
BOUTERSE en NDP verkiezingsbeloften in 2015: ..” het rijstareaal zal binnen 5 jaar (2010-2015) uitgebreid worden van 50.000 naar 200.000 ha. Suriname zal het voedselschuur van het Caraibisch Gebied worden….”,aldus Bouterse.
Minister Algoe (geboren en getogen in rijstdistrikt Nickerie) heeft recentelijk een NATIONALE RIJSTCONFERENTIE door Zalmijn en Ramautarsingh doen organiseren in Paramaribo en Nickerie.
Enkele hoofdzaken 18 april 2016 :
Minister ALGOE: ” ….De rijstsector in Suriname kent NA de zeventiger jaren een constante val en de cijfers zien er niet goed uit. Wij hebben voldoende lessen geleerd het is nu tijd dat wij nu nu daden gaan stellen….”
ZALMIJN & Ramautarssingh 18 april 2016 :
….” samenwerking in de sector is belangrijk. Guyana heeft dat reeds bewezen met een succesvolle “ Guyana Rice Developmanet Board” (reeds in de jaren 80 ingesteld).Een Productschap Rijst moet zo spoedig mogelijk worden opgericht en de vereiste wetgeving moet gemaakt worden en naar DNA voor goedkeuring worden aangeboden. . De kosten van de oprichting en instelling bedragen U$ Dollars 328.000 en zullen betaald moeten worden middels een heffing van USA. .dollar 3 op elke ton geexporteerde rijst. Bij een export van 90.000 ton rijst zullen de kosten gedekt zijn. De Nationale Ontwikkelingsbank Suriname stelt voor de instelling, oprichting hiervan 80 % te financieren met een geldlening.
De implementatiecommisie bestaat o.a. uit de heren Zalmijn en Ramautarsingh.
De rijstboeren worden met de dag armer vanwege o.a. de zeer hoge kosten voor het produceren van padi, de zeer lage opkoopprijs van padi en de wanbetaling van opkopers van padi (wachttijd langer dan een jaar).Tengevolge hiervan zijn de boeren in zeer grote problemen geraakt , verkeren zij thans in een acute financiele noodsituatie. Minister Algoe moet terstond, onmiddellijk met een noodinfuus starten om de padiproducenten direct HULP te bieden. Een Productschap Rijst is op dit moment geen top-prioriteit en zal de kostprijs van rijst extra doen verhogen. Minister Algoe ,Zalmijn en Ramautarsingh moeten onmiddellijk en terstond NOOD beleid (crash program) uitvoeren om de neerwaartse trend te stoppen:
*wetgeving ter vaststelling van model- koopovereenkomsten en verzekerde betalingen aan de padiproducenten door de padiopkopers , met gegarandeerde wettelijke sancties bij wanprestatie en wanbetaling door de padiopkopers.
*een redelijke opkoopprijs van padi waardoor de producenten hun kosten kunnen dekken en hun schulden (geldleningen) bij de bankinstellingen kunnen betalen.
*speciale landbouwkredieten verstrekken via VCB Bank-Landbouwbank aan de producenten met lage kosten en lage rente.Herschikking van de lopende schulden bij de bankinstellingen. Versterking van de investeringspositie van de producent.
*voldoende zaaizaad beschikbaar stellen en kwaliteit van zaazaad via ADRON onmiddellijk opvoeren en op peil brengen. Zaaizaad wordt nu door buurland Guyana aangeleverd omdat de kwaliteit aldaar beter is.
*goede watervoorziening en infrastructuur het heel jaar door, alle seizoenen.
*voldoende levering van inputs tegen kostprijs en vrij van invoerrechten (kunstmest, insecticide ) .Controle op de beschikbaarheid, kwaliteit en de prijzen.
* onmidddellijk opheffen, afschaffen van alle belastingen, heffingen op brandstof (diesel en en benzine).
*de kafverbranding wettelijk vaststellen, met geldboete sancties, intrekking van exploitatievergunning. Een duurzame wettelijke regeling treffen, voorziening ter bescherming van gezondheid van de burgers, het milieu.
*betaling van subsidiegelden aan de boeren ter compensatie van reeds geleden verliezen en verliezen in de komende seizoenen bij wet vaststellen.
*onze buitenlandse vestigingen (ambassades en consulaten) mobiliseren en activeren om zowel bilateraal als multilateraal een agressieve handels-ontwikkelings diplomatie uit te voeren.Nieuwe afzetmarkten aan te boren en investeerders aan te trekken. Mauritius, een klein eiland, kan als voorbeeld en model dienen.
Regeringen en ministers van L.V.V. mogen nooit een beleid voeren dat geleid wordt door een corruptieve gedachtegang (moneymakers) en het verspillen, verkwisten van de beperkte financiele middelen die de overheid ter beschikking heeft. Er moet gewaakt en bewaakt worden dat Regeringen haar geld zal uitgeven aan projecten die niet ten voordele komen van de producenten en ons volk. Corruptie zal nimmer getolereerd, gedoogd worden. Het mag nooit zo zijn dat een kleine groep mensen zich verrijkt ten koste van onze producenten, ons volk. De productie van rijst als een van de basisvoedselproducten van het volk mag nooit in gedrang komen. Bescherming van de rijstproductie en rijstproducent moet top-prioriteit zijn in wetgeving en daadwerkelijk overheidsbeleid.

Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!