Bewoners Meerzorg zoeken hulp bij minister Van Dijk-Silos

De petitie waarin de problemen zijn vervat, wordt door een bewoonster aan minister Jennifer van Dijk – Silos overhandigd
De petitie waarin de problemen zijn vervat, wordt door een bewoonster aan minister Jennifer van Dijk – Silos overhandigd
Bewoners van ressort Meerzorg in het district Commewijne hebben op dinsdag 15 maart de aandacht van minister Jennifer van Dijk – Silos gevraagd voor de problemen waarmee zij te kampen hebben. Een petitie ondertekend door minimaal 100 bewoners werd onder leiding van August van Dijk aan de Justitieminister op haar kabinet aangeboden. De bewoners hebben in de petitie aan de orde gesteld de om zich heen grijpende drugsproblematiek en de daarmee gepaard gaande overlast en verstoringen van de openbare orde, stroperijen van landbouwgewassen en het oplossen van deze samenlevingsproblematiek.
De groep was in de gelegenheid de problemen aan de minister te belichten. August van Dijk gaf aan dat de omschreven problemen ook getoetst zijn. Hij voegde eraan toe dat de instanties die zij benaderen om tot oplossing van de problemen te geraken, inzichten te kort schieten of niet over de middelen beschikken. De bewoners zeggen dat het drugsgebruik, de verkoop daarvan alsook het alcoholgebruik enorme negatieve effecten heeft voor de gezinnen. Jonge kinderen van wie de ouders verslaafd zijn, worden aan hun lot overgelaten. Citrusaanplanten worden continu vernietigd. Vruchtbomen worden tot aan de grond afgekapt. Het hier en daar veroorzaken van schade aan andermans goed door loslopende geiten schijnt een regelmaat te hebben. De aanbieders van de petitie zijn de mening toegedaan dat door de snelle tempo van de verstedelijking van het district Commewijne de mensen dat niet hebben kunnen bijbenen of nog niet bewust zijn van die nieuwe structuur in het gebied.
De minister beloofde goede nota te nemen van de petitie. De bewindsvrouw gaf aan met de korpschef het functioneren van de politie in het district te zullen nagaan. Verder zal zij met haar collega van het ministerie van Volksgezondheid bespreken hoe het probleem van drugs- en alcoholverslaving aan te pakken. De groep zal zich als buurtbewoners verder organiseren om te werken aan de veiligheid in hun woongebied. Het zal volgens August van Dijk niet blijven bij de aanbieding van de petitie.

error: Kopiëren mag niet!