Suriname topland met meeste branden

Arnold Halfhide
Arnold Halfhide
Het lijkt er niet alleen op dat er heel veel branden in Suriname uitbreken, het is volgens de statistieken inderdaad zo. “Wereldwijd is Suriname een hoog risicoland. Suriname is één van de landen waar de brandverzekering het hoogste is als je kijkt naar herverzekeraars”, zegt Arnold Halfhide, deskundige op het gebied van brandbeveiliging en directeur van Securico. Hij geeft aan dat de voornaamste oorzaak van brand in Suriname op dit moment ‘opzet’ is en op de tweede plaats ‘elektriciteitsbranden’. De top 5 lijst van oorzaken wordt vervolgd met kaarsen, vlam in de pan en kinderen die met vuur spelen.
Erkende elektriciens en geen adapters en inferieure randapparatuur
Een reden waarom elektriciteit leidt tot brand is omdat men in Suriname niet de gewoonte heeft om met erkende installateurs te werken. “Men moet werken met erkende installateurs, want die weten precies wat ze moeten doen.” Men moet volgens Halfhide vooral niet zelf gaan sleutelen aan elektriciteitsinstallaties. Elektriciteitsbranden worden vooral veroorzaakt door overbelasting of door defecte of inferieure apparatuur. Suriname wordt overspoeld door inferieure elektrische randapparatuur. Een leek ziet het verschil bijna niet. Het probleem is dat de kabels in de apparatuur vaak te dun zijn om de hoeveelheid stroom door te kunnen voeren. Hierdoor worden de kabels sneller heet en zullen vlam vatten. Halfhide raadt voorts het gebruik van adapters sterk af. Vaak zitten grote stroomverbruikers zoals koelkasten en magnetrons op een adapter, die de aarde niet doorgeleidt. De adapters smelten door de hitte en vatten vlam. Een dringend advies is dan ook nooit adapters te gebruiken, maar de stekkers te laten vervangen door een erkende installateur.
Regelmatige controle op zekeringskasten
In de zekeringskasten zijn de kabels middels schroeven aan de zekering vast gemaakt. Door de trilling van stroom raken deze in de tijd losser met brand als gevolg. Oplossing: voor de huisaansluiting moet 1 keer in de 5 jaren de schroeven in de zekeringskast worden aangetrokken en in bedrijven 1 keer per jaar.
Gebruik rookmelders is een must
Er kan heel veel menselijk leed voorkomen worden door het gebruik van rookmelders. Rookmelders kunnen levens redden als er eenmaal een brand is uitgebroken. “Het blijkt dat bij het uitbreken van brand er maar om en bij 1 minuut tijd is om het gebouw te verlaten. Bij de recente brand te Flora bijvoorbeeld, waarbij een man en 2 kinderen kwamen te overlijden, is gebleken dat de bewoners na 1 minuut en 30 seconden het huis niet meer uit konden. Rookmelders zijn eigenlijk een must om je leven te redden.” In Suriname is het hebben van rookmelders, ook in bedrijven geen verplichting.
Wetgeving ontbreekt
De wetgeving in het land is op het gebied van brandbeveiliging minimaal. In andere landen wordt het aanbrengen van rookmelders reeds bij de bouw verplicht gesteld. In het bouwbesluit is er gelijk een brandbesluit opgenomen. Bij de bouw moet men bijvoorbeeld ook denken aan vluchtramen bij het dievenijzer.
Cursus brandveiligheid
Halfhide zegt dat zijn bedrijf op dit moment cursussen in ‘Brandveilig wonen’ verzorgt waar vooral gezinnen (ouders met kinderen) aan meedoen. Participanten leren, behalve hoe ze uit een brandend gebouw moeten vluchten, ook zelf echte brandjes blussen en EHBO-methoden toepassen. Voorts leren zij hoe zij het huis zoveel als mogelijk brandveilig kunnen maken. Het maken van een ontruimingsplan voor het gezin, in geval van brand, is volgens Halfhide ook een noodzakelijkheid.

error: Kopiëren mag niet!